Terugblik

Engelstalig evenement
SPUI25 in spe
01 11 22
Grillig. Klimaat, chaos en publieke opinie

Dagelijks blijkt hoe moeilijk het is om menselijk gedrag te sturen, en tegelijkertijd hoe snel het kan omslaan. Hoe om te gaan met deze grilligheid? Jaap van Ginneken bekroont zijn oeuvre met ‘een laatste waarschuwing’ en advies aan iedere bestuurder, manager en onderzoeker die nog steeds heilig gelooft in ‘meten is weten, weten is voorspellen, en voorspellen is beheersen’.

Datum
Dinsdag 1 nov 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
01 11 22
Progress and Problems in the Study of Consciousness
From Matter to Mind

Understanding consciousness has been for centuries a subject of philosophical investigation, but only recently have scientists started to tackle this question. Some of the most influential philosophers and scientists in the field debate the recent progress (and the problems that remain) in the scientific study of consciousness.

Datum
Dinsdag 1 nov 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
31 10 22
Hoe burgers hoop levend kunnen houden
De belofte van politiek

Hoe komt het dat het speelveld van de politiek wankel wordt? Waarom is er zo vaak sprake van een negatief beeld van de politiek? Over deze en andere vragen buigt Herman van Gunsteren zich samen met Renske Leijten, Martin Sommer en Tom van der Meer naar aanleiding van zijn nieuwste essay De belofte van politiek. Moderatie: Menno Hurenkamp.

Datum
Maandag 31 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
28 10 22
Een filosofische verkenning
De deugdzame stad van Aboe Nasr Al-Farabi

De deugdzame stad is het hoofdwerk van de middeleeuwse islamitische filosoof Aboe Nasr al-Farabi. In dit boek verkondigt Al-Farabi dat we het hoogste geluk al tijdens het leven kunnen bereiken — en dus niet pas na de dood. Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling gaan kenners in gesprek over dit werk en zijn plaats binnen de islamitische filosofie. Daarbij komen onder meer vragen ter sprake over de filosofische canon, genderverhoudingen en Islam en Verlichting.

Datum
Vrijdag 28 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
28 10 22
Het nieuwe boek van Thijs Lijster
Wat we gemeen hebben

Wat bindt ons in een wereld waarin ons gemeenschappelijk bezit steeds meer wordt onteigend en vernietigd? De economische crisis, de pandemie en de klimaatcatastrofe hebben een deuk geslagen in ons neoliberale zelfbeeld als autonome individuen. Overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’. Maar wat verbindt ons eigenlijk?

Datum
Vrijdag 28 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
27 10 22
The Ethical Dilemma of Artificial Intelligence
Moral Machines

In the middle of the 21st century, artificial intelligence (AI) will take many decisions on behalf of humans. Not to enslave people, but to save humanity, posits Roberto Simanowski in his talk. He looks back from the future to the present time, in which the first decisions for this development are made. Fiction for a better understanding of the present.

Datum
Donderdag 27 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
27 10 22
Van esthetica tot genetica
Het ‘ik’ in de steigers

Een kwastje hier, pincetje daar – aan het ‘ik’ wordt heel wat geklust. Vandaag de dag lijken de instrumenten echter van een andere orde: chirurgie, filters en kunstmatige intelligentie tillen maakbaarheid tot een ongekend niveau. Wie is die zelfgeschapen, moderne mens?

Datum
Donderdag 27 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
26 10 22
Over wereldbeeld en werken van W.F. Hermans
Hermans helemaal
Het wereldbeeld en de werken van Willem Frederik Hermans spreken vandaag, een kwart eeuw na zijn dood, nog altijd aan, en inspireren nieuwe kunstenaars en liefhebbers van de letteren tot nieuwe creaties. Wat verklaart die wonderlijke aantrekkingskracht van een moeilijk man, die zijn talenten in de volle breedte – van romans tot poëzie, collages en fotografie – aan Nederland toonde?
Datum
Woensdag 26 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
25 10 22
Over de (on)zin van economische groei.
Groene groei?

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. In haar boek Groene Groei onderzoekt Barbara Baarsma hoe wenselijk dat is en gaat hierover in gesprek met Paul Smeets.

Datum
Dinsdag 25 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
24 10 22
M. Vasalis is niet dood!

Vasalis (1909-1998) is een van de meest geliefde dichters uit de twintigste eeuw. Haar werk blijft in druk en in 2011 verscheen een goed ontvangen biografie. Tijdens M. Vasalis is niet dood! gaan liefhebbers en kenners van Vasalis’ poëzie met elkaar in gesprek over wat haar zo goed maakt en waarom haar vaak schijnbaar eenvoudige gedichten nog steeds mensen raken.

Datum
Maandag 24 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
20 10 22
The Older Woman in West Germany and Britain, 1950s-1980s
Navigating Gender Regimes in History

While post-war social scientists and historians devoted ample time to the study of youth, older demographic groups received comparatively less attention. In contrast, in her Amsterdam German Studies Lecture, Professor Christina von Hodenberg focuses on the agency of older women in post-war West-Germany and Britain.

Datum
Donderdag 20 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
19 10 22
New Approaches to the History of Radio Archives
On the Record?

What voices from the past are preserved in Europe’s radio archives, and whose stories are excluded? A panel of academics and archival practitioners will discuss new scholarly work on the critical study of radio archives, examining how such work can inform our understandings of Europe’s past and present.

Datum
Woensdag 19 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
17 10 22
Ongelijkheid en democratie

Het Nederlandse vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Hoe is dit zo gekomen? En wat moet er veranderen? In deze tweede aflevering in de reeks Ongelijkheid onderzoeken we de impact en oorzaken van dit historisch lage vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging.

Datum
Maandag 17 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
17 10 22
Toekomsthistorici

Wat is de staat van de historische discipline volgens jonge geschiedkundige vakmensen? En hoe relateren zij hun geschiedpraktijk aan dat wat niet achter, maar juist voor ons ligt; hoe verhouden historici zich tot de toekomst en haar verbeelding?

Datum
Maandag 17 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
13 10 22
De oorsprong en ideologie van het fascisme

Miljoenen Europeanen geloofden ooit heilig in het fascisme. Deze nieuwe, revolutionaire ideologie en massabeweging bood haar geestdriftige aanhangers idealen om voor te leven, te sterven en te doden. Onvoorstelbare misdaden zijn begaan in naam van het fascisme. De geschiedenis van de twintigste eeuw kan onmogelijk begrepen worden zonder het fascisme te bestuderen.

Datum
Donderdag 13 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
12 10 22
Over radicale cultuurkritiek, taal en macht
Alles moet anders

De Nederlandse Boekengids noemt zichzelf al jaren een ‘ruimte voor kennis en kritiek’, oftewel een plaats voor het beoefenen van fundamentele cultuurkritiek via boekbesprekingen. ‘Cultuur’ is daarbij niet beperkt tot kunst en literatuur, maar omvat de wetenschappelijke, maatschappelijke, politieke en economische wereld waar we in, en mee, leven. Ter gelegenheid van Alles moet anders – een bundeling van 25 felle en stevige cultuurkritische essays uit dNBg gaan redacteuren en auteurs in gesprek over taal, macht en de grenzen van de kritiek.

Datum
Woensdag 12 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
10 10 22
Ongelijkheid op de woningmarkt

Nederland verkeert in een wooncrisis. Hoe zijn we in deze crisis beland? Wat zijn de historische wortels van deze situatie, en hoe komen we er -hopelijk- ooit weer uit? In deze eerste aflevering van de reeks Ongelijkheid onderzoeken we de impact en oorzaken van deze wooncrisis.

Datum
Maandag 10 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
07 10 22
Cultural Norms and Ideas under the Microscope of Fashion Analysis
Fashion Theories

Fashion is a powerful force, an expression of personal identity and a significant marker of cultural realities. The clothes we adorn ourselves with relate to our own bodies but also signify how we relate to others. From political figureheads to subcultures and beyond, fashion is far more than just clothes. Tonight, AMFI’s Fashion Theories class of 2022 shines a light on fashion as a field of study.

Datum
Vrijdag 7 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
07 10 22
New Trajectories in Comics Studies

After having secured a foothold in academia, comics studies has turned attention to further solidifying the field by drawing connections to other disciplines and theoretical inquiries. In this book launch, we take a look at the current state of this inherently interdisciplinary field through the publication of four recent books.

Datum
Vrijdag 7 okt 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
06 10 22
De twaalfde Jacob van Lenneplezing
Tussen afkeer en fascinatie: culturele hispanofobie en hispanofilie

De historische en culturele banden tussen Nederland en Spanje zijn oud en bijzonder innig. Zonder de opstand tegen Filips II, geen Nederland, geen vader des vaderlands en geen nationale oorsprongsmythe. In de twaalfde Jacob van Lenneplezing onderzoekt Yolanda Rodríguez Pérez de representatie van Spanje en zijn culturele rol in 19e-eeuwse bronnen.

Datum
Donderdag 6 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
05 10 22
Kan het vertrouwen in de rechtstaat en democratie worden herwonnen?
Waakzaam burgerschap

Al lang wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de klimaatverandering en extreme ongelijkheden, maar zonder toereikend effect. Hoe komt het dat zulke brandende kwesties niet genoeg doorklinken in de democratische besluitvorming? Dat is niet alleen een vraag aan de politiek: het gaat ook om burgerschap en de vraag of dat meer is dan ‘je stem laten horen’. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Waakzaam burgerschap spreekt Ernst Hirsch Ballin hierover met Annelien de Dijn en Marjan Minnesma.

Datum
Woensdag 5 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
04 10 22
Controversy and Progress in Academia
Exploring Discourses on Feminism and Woke-ism

Both within and outside of academia, two umbrella terms cause much debate and stir emotions: so-called “woke-ism” and “cancel culture.” Importantly, many a heated discussion echoes earlier ones — going back to the early twentieth century. What do histories of social emancipation tell us about the use and abuse of these concepts? How does “woke” fit into an academic tradition of intergenerational collaboration that furthers progress in research and education?

Datum
Dinsdag 4 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
03 10 22
Populisme in de polder
De macht der gewoonte

‘Gewoon’ doen – waar het voor de één nastrevenswaardig is, vindt de ander het verstikkend; het ‘gewone’ is politiek. In hun nieuwe boek De macht der gewoonte. Populisme in de polder analyseren de sociologen Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak hoe en waarom ‘het gewone’ wordt ingezet, aan verschillende kanten van het politieke spectrum. Ter gelegenheid van deze publicatie gaan zij in gesprek met Rineke van Daalen, Evelien Tonkens, Hubert Smeets en Marcel Ham.

Datum
Maandag 3 okt 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
30 09 22
Talking Populism

Populism is a widely debated topic, and it generates interest across the globe. As a result, a burgeoning literature deals with many aspects of populism and its links to pressing issues such as media freedom, minority rights, and separation of powers. The Populism Interviews captures these analyses. Editor of the volume, Luca Manucci, and two of the authors, Matthijs Rooduijn and Alessandro Nai, discuss working on this most controversial of issues.

Datum
Vrijdag 30 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
30 09 22
Putin’s War and Germany’s New Foreign Policy

Putin’s war against Ukraine has ushered in the dawn of a new era or Zeitenwende. This is especially the case for Germany. In this talk, Professor Gunther Hellmann (Frankfurt/Main) will argue that hints of a pending turn-around started earlier than usually perceived. He further argues that the implications of the transformation in German foreign policy will most likely be more far-reaching than often assumed. 

Datum
Vrijdag 30 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
29 09 22
Hoe laat je zien wat het oog niet waar kan nemen?
Atlas van ons brein

Neurowetenschapper Lara Wierenga en grafisch ontwerper Dirma Janse sloegen de handen in elkaar voor een uniek boekproject, de Atlas van ons brein. Een visuele reis door de hersenen. In dit programma maken we kennis met de wonderlijke machine die ons brein is.  

Datum
Donderdag 29 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
28 09 22
Deryck Ferriers ode aan Suriname
Ontmoetingen in de Surinaamse jungle

Postuum verschijnt bij Walburg Pers de Nederlandse uitgave van Deryck Ferriers In de ban van de bosgeest – een spannend, vurig, ontroerend en wijs pleidooi voor een echt zelfstandig Suriname… een land dat zijn demonen onder ogen komt, zijn culturele tradities en biodiversiteit omarmt en zich losmaakt van de oude en nieuwe afhankelijkheden die het verscheuren. Een avond over Ferrier, zijn werk en zijn wensen voor Suriname.

Datum
Woensdag 28 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
28 09 22
Biografie Theo van Doesburg
‘Ik sta helemaal alleen’

Theo van Doesburg was behalve beeldend kunstenaar ook criticus, tijdschriftredacteur, architect, dichter en wat al niet. Deze middag spreken biografen Hans Renders en Sjoerd van Faassen met Lien Heyting en Wies van Moorsel over het leven en werk van Theo van Doesburg.

Datum
Woensdag 28 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
23 09 22
Romantische elementen in het hedendaagse populisme
Gevoelsnationalisme

Nationalisme is springlevend. Het uit zich niet alleen als partijpolitieke doctrine maar ook als een cultureel wij-gevoel dat politieke keuzes inspireert. Dat culturele gevoelsnationalisme lijkt ongrijpbaar of triviaal, maar zijn wijdvertakte wortels en uitingen zijn in kaart gebracht. De huidige, wereldwijde verspreiding van Romantisch Nationalisme word besproken aan de hand van voorbeelden uit West-Europa, Hongarije, India, Rusland en Turkije.

Datum
Vrijdag 23 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
22 09 22
National Citizenship in the Age of Transnationalism
The American Passport in Turkey

In their new book, The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism, Özlem Altan-Olcay and Evren Balta explore the diverse meanings and values that people outside of the United States attribute to U.S. citizenship, specifically those who possess or seek to obtain U.S. citizenship while residing in Turkey. Tonight, Altan-Olcay will discuss their findings with expert guest speakers.

Datum
Donderdag 22 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
22 09 22
Een analyse van ons digitale gedrag
Iedereen verslaafd?

Met de digitalisering is het aanbod aan verslavingen enorm toegenomen. Van PlayStation tot appen, van stappenteller tot Instagram – werkelijk alles wat we online doen lijkt een sterk aantrekkende werking op ons te hebben. Vrijwel iedereen kijkt meer naar schermen dan hij of zij zou willen; niemand kan nog zonder smartphone. Maar maakt dat ons allemaal meteen verslaafd?

Datum
Donderdag 22 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
21 09 22
Joodse journalisten in tijden van antisemitisme en vervolging 1920-1945
Dubbel zondebok

Deze middag gaat auteur en journalist Piet Hagen met Natascha van Weezel in gesprek over zijn boek Dubbel zondebok. Joodse journalisten in tijden van antisemitisme en vervolging 1920-1945.

Datum
Woensdag 21 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
20 09 22
How New Media Reshape Traditional News Agencies and Politics
Fake News, Lügenpresse, and Disinformation Campaigns in the US, Germany and Russia

With the coming of age of digital media, the social debates on the importance of fake news, media hoaxes and disinformation came into focus of analysts, scholars and politicians. Interestingly, this global phenomenon has had similar features while developing within various local contexts. Particularly the US, Germany and Russia are of interest, since fake news has risen in different social contexts and the concept has different meanings in these countries. Tonight, experts discuss the global influence of the new media on both traditional news-gathering and politics.

Datum
Dinsdag 20 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
20 09 22
Harvesting Care: Reflections on Sustainable Farming

The summer of 2022 is marked by farmers’ protests, sky high temperatures and huge forest fires. This presses us to rethink our ideas of ecological resilience and re-invent our ways of dealing with nature and food-provisioning. How can we create a more sustainable and caring system for both humans and nature? This NIAS Talk looks into the interaction between urban farming practices and care. What can city gardens mean for our food provisioning, and our ideas about sustainability and care in urban environments?

Datum
Dinsdag 20 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
15 09 22
Jouke Turpijn en John Jansen van Galen over het individu en de samenleving
Wij en het Ik-Tijdperk
Op de drempel van 1980 verscheen Het Ik-Tijdperk als kerstspecial van het roemruchte tijdschrift Haagse Post. De tekst sloeg in als een bom en Het Ik-tijdperk groeide uit tot een gevleugeld begrip voor een samenleving die de weg kwijt was. John Jansen van Galen en Jouke Turpijn kijken in hun boek Wij en het Ik-tijdperk terug naar deze woelige jaren. Op deze avond bespreken tijdgenoten van toen en nu het Ik-tijdperk van verleden en heden.
Datum
Donderdag 15 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
15 09 22
David Wertheim in gesprek met Joris Luyendijk
‘Waar gaat het over als het over Joden gaat?’

David Wertheim deed voor zijn boek onbevangen onderzoek naar de manier waarop over joden gesproken wordt – en wat dat over Nederland zegt. Hierover gaat hij in gesprek met Joris Luyendijk.

Datum
Donderdag 15 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
14 09 22
Why and How the United States Curtailed High Technology Trade in the 20th and 21st Centuries
Dangerous Knowledge in Postwar America

In their new groundbreaking book, Knowledge Regulation and National Security in Postwar America, Mario Daniels and John Krige set out to show the enormous political relevance that export control regulations have had for American debates about national security, foreign policy, and trade policy since 1945. 

Datum
Woensdag 14 sep 2022 20:00 uur
Locatie
SPUI25
14 09 22
A lecture by Shannon Dea
Academic Freedom and the Duty of Care

On September 14, the AISSR hosts a lecture on academic freedom by Professor Shannon Dea, Dean of the Faculty of Arts and Professor of Philosophy at the University of Regina in Canada. The lecture is followed by a discussion with respondents and the public.

Datum
Woensdag 14 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
13 09 22
Over macht, maagdelijkheid en metamorfose
Het (on)mogelijke meisjes-ik

De ontwikkeling van meisje naar jonge vrouw is vaak een ongemakkelijke metamorfose. Een lichaam dat eerder naar eigen believen sprong, rende en danste, blijkt nu ook object: iets waarnaar gekeken wordt. Een voorheen plat lichaam wordt voller en ronder. En met alles wat verschijnt, verdwijnt ook iets: de mogelijkheid om in je lichaam te huizen zonder dat je je tot een buitenwereld hoeft te verhouden. Wat betekent dit voor het meisjes-ik, haar identiteit en ontwikkeling, vraagt SPUI25 in Spe zich af?

Datum
Dinsdag 13 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
08 09 22
Marilse Eerkens over de opvoeding van onze kinderen
‘Als ze maar gelukkig worden’

Psycholoog Marilse Eerkens roept ouders, verzorgers en beleidsmakers op om na te denken over het doel van onze opvoeding, zowel in het belang van het kind zelf als in dat van de maatschappij als geheel. Deze middag gaat Eerkens naar aanleiding van haar nieuwe boek Als ze maar gelukkig worden met expert Paulien Kuipers in gesprek over hoe we onze kinderen opvoeden.

Datum
Donderdag 8 sep 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25