Suad Kamardeen
Wetenschap(pers) in de publieke arena

Van wantrouwen tot bedreiging #2

Kritische discussies horen bij wetenschap. Maar steeds vaker lijkt kritisch denken in de publieke arena door te slaan naar wantrouwen in wetenschap – en zelfs aanvallen en agressie richting wetenschappers. Zie bijvoorbeeld de recente bedreigingen aan het adres van menig viroloog. Hoe kunnen we deze ontwikkeling verklaren, en belangrijker nog: hoe hiermee om te gaan? Hoe voorkomen we dat wetenschappers zich niet vrijelijk durven uit te spreken of zich zelfs terugtrekken uit de publieke arena? In een tweeluik verkennen we deze en aanverwante kwesties.

Dit programma is ook online bij te wonen. 

In deze tweede sessie onderzoeken we oplossingen ten aanzien van wantrouwen en bedreiging. Welke methoden hebben zich succesvol bewezen en wie kunnen hierin het voortouw nemen – wetenschappers zelf of de instituten waaraan zij verbonden zijn? En wat te doen als scepsis doorslaat? We spreken wetenschappers die zelf zijn aangevallen in het publieke debat en organisaties die momenteel oplossingen formuleren.

Over de sprekers

Nadia Bouras is universitair docent en onderzoeker bij het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze verbonden aan het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR), het expertisecentrum Marokkostudies van de Universiteit Leiden. Bouras treedt regelmatig op als deskundige in de media over actualiteit op het gebied van integratie en migratie. Haar laatste publicatie, Een Klas Apart (Boom Amsterdam 2020), gaat over de geschiedenis van de Arabische School in Amsterdam.

Martijn Dekker is docent conflictstudies aan de afdeling politicologie van de UvA. Hij is met name geïnteresseerd in de dynamiek tussen mensen en instituties. Voor zijn promotieonderzoek (afgerond in 2013) bestudeerde hij de manieren waarop Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hun eigen veiligheid organiseren, en momenteel houdt hij zich met name bezig met ‘contentious politics’ — hoe (groepen) mensen ontregelende, confronterende tactieken gebruiken om politieke punten te maken, en zo beleid van overheden, bedrijven en organisaties proberen te beïnvloeden.

Willemijn Lamet is senior adviseur Integrale Veiligheid bij de VSNU (Vereniging van Universiteiten). Ze houdt zich onder andere bezig met sociale veiligheid van universiteitsmedewerkers en studenten, cybersecurity, kennisveiligheid en crisismanagement. Ze werkt aan een handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van Wetenschappers’ voor gebruik op de universiteiten. Hiervoor sprak ze onder andere met wetenschappers en andere universitair medewerkers die met bedreigingen te maken hebben (gehad) en met deskundigen binnen en buiten de academische wereld.

Yasha Lange werkte als projectdirecteur voor het European Institute for the Media, waar hij media-onderzoek verrichtte 20 landen; als verslaggever voor NRC Handelsblad, met name politiek en binnenland; als projectleider op het gebied van media-ontwikkeling en public relations voor diverse (internationale) organisaties, onder andere in Servië, Denemarken en Duitsland; en als redactiechef van De Groene Amsterdammer. Op dit moment is hij hoofd interne en externe communicatie voor de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van twee boeken over media en verkiezingen.

Roland Pierik is hoofddocent Rechtsfilosofie aan de UvA en lid van de vaccinatiecommissie van de Gezondheidsraad. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op de regulering van vaccinatie. Hij heeft net met collega Marcel Verweij het boek Inducing Immunity. Regulating Collective Immunization in Times of Vaccine Hesitancy afgerond. Pierik treedt regelmatig op in de media en is actief op Twitter (@rolandpierik).  Zijn standpunt dat vaccinatiedrang goed te verdedigen is, levert hem regelmatig ‘tegenwind’ op op sociale media. Zie voor meer info: www.rolandpierik.nl.

Peter Roessingh is als bioloog werkzaam aan het instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarnaast actief in de klimaatbeweging, en medeoprichter van Scientist4Future-NL, een coalitie van bezorgde wetenschappers. Recent werkte hij mee aan een paper over klimaatprobleem-ontkenning. Aan de hand van een voorbeeld over de relatie tussen ijsberen en poolijs werd daarin een vergelijking gemaakt tussen de  wetenschappelijke gegevens in de literatuur en wat er in klimaatblogs op het internet wordt geschreven.

Lisa Peters (moderator) is journalist en moderator. Op het podium vraagt ze haar gasten het hemd van het lijf en legt ze panels het vuur aan de schenen. Daarnaast schrijft ze over gender, emancipatie en ongelijkheid. Haar werk verscheen op De Correspondent, in De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.

Gerelateerde programma’s
13 09 21
Wetenschap(pers) in de publieke arena
Van wantrouwen tot bedreiging #1

Kritische discussies horen bij wetenschap. Maar steeds vaker lijkt kritisch denken in de publieke arena door te slaan naar wantrouwen in wetenschap – en zelfs aanvallen en agressie richting wetenschappers. Zie bijvoorbeeld de recente bedreigingen aan het adres van menig viroloog. Hoe kunnen we deze ontwikkeling verklaren, en belangrijker nog: hoe hiermee om te gaan? Hoe voorkomen we dat wetenschappers zich niet vrijelijk durven uit te spreken of zich zelfs terugtrekken uit de publieke arena? In een tweeluik verkennen we deze en aanverwante kwesties.

Datum
Maandag 13 sep 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25