Biografie

Martijn Dekker

Docent conflictstudies

Martijn Dekker is docent conflictstudies aan de afdeling politicologie van de UvA. Hij is met name geïnteresseerd in de dynamiek tussen mensen en instituties. Voor zijn promotieonderzoek (afgerond in 2013) bestudeerde hij de manieren waarop Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hun eigen veiligheid organiseren, en momenteel houdt hij zich met name bezig met ‘contentious politics’ — hoe (groepen) mensen ontregelende, confronterende tactieken gebruiken om politieke punten te maken, en zo beleid van overheden, bedrijven en organisaties proberen te beïnvloeden.