Biografie

Peter Roessingh

Bioloog

Peter Roessingh is als bioloog werkzaam aan het instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarnaast actief in de klimaatbeweging, en medeoprichter van Scientist4Future-NL, een coalitie van bezorgde wetenschappers. Recent werkte hij mee aan een paper over klimaatprobleem-ontkenning. Aan de hand van een voorbeeld over de relatie tussen ijsberen en poolijs werd daarin een vergelijking gemaakt tussen de  wetenschappelijke gegevens in de literatuur en wat er in klimaatblogs op het internet wordt geschreven.