Biografie

Willemijn Lamet

Willemijn Lamet is senior adviseur Integrale Veiligheid bij de VSNU (Vereniging van Universiteiten). Ze houdt zich onder andere bezig met sociale veiligheid van universiteitsmedewerkers en studenten, cybersecurity, kennisveiligheid en crisismanagement. Ze werkt aan een handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van Wetenschappers’ voor gebruik op de universiteiten. Hiervoor sprak ze onder andere met wetenschappers en andere universitair medewerkers die met bedreigingen te maken hebben (gehad) en met deskundigen binnen en buiten de academische wereld.