Navigating a complex world met Marco te Brömmelstroet

Hoe krijgen we de auto uit ons hoofd?

We hebben een groot deel van onze openbare ruimte weggegeven aan één bepaald doel: het zo makkelijk mogelijk kunnen verplaatsen van A naar B. Maar hierdoor kunnen een heleboel andere dingen niet meer. Zouden we dat niet veel politieker moeten maken? Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet vertelt over de rol van het verkeer in de publieke ruimte.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is ook online bij te wonen.

We zijn eraan gewend geraakt dat de inrichting van onze straten voornamelijk een technisch vraagstuk is waar de keuzes worden gemaakt door de verkeerskundige van dienst. Om die keuzes te maken beroepen verkeerskundigen zich op een veilig oerwoud aan richtlijnen en normen. Hierdoor heerst volgens Te Brömmelstroet de overtuiging dat we ons zo snel mogelijk moeten verplaatsen. Te Brömmelstroet richt zich daarom op de wederzijdse relaties tussen fietsen, maatschappij en steden. Fietsen biedt, zeker in Nederland, een alomtegenwoordige lens om onderzoek te doen naar hoe mobiliteit wordt vormgegeven en wat de effecten daarvan zijn op de mensen die het gebruiken. Door te kijken naar hoe mobiliteitsinnovaties worden gepresenteerd, probeert Te Brömmelstroet met zijn onderzoek te ontrafelen welke onderliggende concepten en waardes hieronder liggen. Kunnen innovaties bijdragen aan de menselijke maat van onze steden, het functioneren van onze samenleving en de kwaliteit van onze openbare ruimte? En zo ja, hoe? Welke toekomsten worden (on)mogelijk gemaakt en welke effecten worden (niet) besproken?

In Het recht van de snelste (de Correspondent 2020) betoogde Marco te Brömmelstroet samen met journalist Thalia Verkade dat het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen en dat een heel andere inrichting mogelijk is. Met dit boek wonnen Te Brömmelstroet en Verkade de Brusseprijs 2021 voor het beste journalistieke boek van het jaar.

Over de sprekers

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Urban Cycling Institute dat deel uitmaakt van het Centre for Urban Studies. Het instituut leidt onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fiets, maatschappij en steden en is actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis.

Jochem Kootstra (moderator) is tech & design antropoloog. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie. Als onderzoeker en storyteller kijkt hij met een kritische blik naar de technologische ontwikkelingen, om te werken aan een meer humane toekomst met technologie.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
12 10 21
Grote denkers in SPUI25
Arnold van Emmerik en Pier Prins over B.F. Skinner

B.F. Skinner is de meest invloedrijke psycholoog van de vorige eeuw. Hij stelde dat niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, leergeschiedenis en omgeving. Pier Prins en Arnold van Emmerik brengen het gedachtegoed van B.F. Skinner opnieuw onder de aandacht en gaan op zoek naar zijn oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving.

Datum
Dinsdag 12 okt 2021 17:00 uur
Locatie
SPUI25
14 09 20
Great Thinkers #1
Marco te Brömmelstroet presents Donella Meadows

Donella H. Meadows (1941-2001) was a very influential academic researcher. She was part of the MIT team that popularized the use of system dynamic thinking. Educated in chemistry and biophysics, she added specific expertise on environmental sciences to the team.

Datum
Maandag 14 sep 2020 13:00 uur
Locatie
Online