Grote denkers in SPUI25

Arnold van Emmerik en Pier Prins over B.F. Skinner

B.F. Skinner is de meest invloedrijke psycholoog van de vorige eeuw. Hij stelde dat niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, leergeschiedenis en omgeving. Pier Prins en Arnold van Emmerik brengen het gedachtegoed van B.F. Skinner opnieuw onder de aandacht en gaan op zoek naar zijn oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is ook online bij te wonen.

B.F. Skinner (1904-1990) was een invloedrijk Amerikaans psycholoog en de grondlegger van het radicale behaviorisme. Hij werkte een groot gedeelte van zijn wetenschappelijke carrière aan Harvard. Pier Prins en Arnold van Emmerik schreven De ideale wereld van B.F. Skinner (Lannoo Campus), omdat Skinner volgens hen de meest invloedrijke en geprezen en tegelijkertijd de meest verkeerd begrepen en verguisde psycholoog is van de twintigste eeuw. Volgens Skinner zijn we wat we doen, en is wat we doen het gevolg van onze evolutionaire ontwikkeling, onze leergeschiedenis en de omgeving waarin we ons bevinden. Ons gedrag staat altijd en overal onder invloed van die omgeving. Als we ons gedrag willen veranderen om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, moeten we daar de oplossing zoeken. In deze lezing bepleiten Prins en Van Emmerik, net als in hun boek, dat Skinners ideeën actueler zijn dan ooit.

Over de sprekers

Prof. dr. Pier Prins is emeritus hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie.

Dr. Arnold van Emmerik is universitair docent aan de Programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
02 11 21
Grote Denkers in SPUI25
Margriet van Heesch over Judith Butler

Er is geen denker die meer invloed heeft gehad op het hedendaagse denken over genderongelijkheid dan de Amerikaanse filosoof Judith Butler. Cultuurwetenschapper Margriet van Heesch presenteert het gedachtegoed van Butler en hoe haar rigoureuze omdenken vleugels gaf aan een nieuwe generatie feministen en aan de huidige LGBTQI+-beweging.

Datum
Dinsdag 2 nov 2021 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
25 10 21
Grote Denkers in SPUI25
Frenk van Harreveld over Jean-Paul Sartre

De Franse schrijver Jean-Paul Sartre wordt gezien als de vader van het existentialisme, de filosofische stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en ervaringen vooropstelt. Het zijn onderwerpen die de moderne mens nog altijd sterk bezighouden. Gedragswetenschapper Frenk van Harreveld presenteert het gedachtegoed van Sartre en legt parallellen met de sociale wetenschap van nu.

Datum
Maandag 25 okt 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
16 09 21
De viering van een wereld
Is Dante van iedereen?

De Florentijnse dichter, denker en mysticus Dante Alighieri is een van de belangrijkste figuren uit de westerse cultuurgeschiedenis. De Divina Commedia, zijn visionaire epos, schreef hij niet in het Latijn, maar in de volkstaal: een keuze die hem aan de wieg van de moderne literatuur als geheel doet staan. Hoe is hij deel geworden van de ‘wereldliteratuur’, is Dante werkelijk van iedereen?

Datum
Donderdag 16 sep 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25