© V8 Architects
Nieuwe wegen in de Nederlandse letterkunde

Lyriek, lyrics en literatuurlessen

In de Nederlandstalige literaire cultuur van nu lijken duizend bloemen te bloeien: van spoken word en graphic novels tot creatieve podcasts. Tegelijkertijd zijn er steeds meer zorgen over de literaire geletterdheid van jongeren: voelen zij zich nog wel aangesproken door al die literatuur? Ook zet het toegenomen inzicht in het belang van inclusiviteit aan op een herwaardering van canonieke, soms heel omstreden teksten en schrijvers. Het landschap van de Nederlandse letterkunde, kortom, verandert in hoog tempo. Drie letterkundigen gaan met elkaar in gesprek.

Aafje de Roest (Universiteit Leiden) vertelt over haar onderzoek naar hiphop en culturele identiteitsvorming in online Nederlandse jeugdcultuur. Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen) gaat in op actueel onderzoek naar omgaan met leesbevordering in het Nederlandse literatuuronderwijs. Gaston Franssen (Universiteit van Amsterdam) presenteert nieuw onderzoek naar de impliciete regels die gelden voor het lezen van omstreden schrijvers.

Over de sprekers

Aafje de Roest is neerlandica en letterkundige. Zij promoveert aan de Universiteit Leiden (sectie Moderne Nederlandse letterkunde) op een onderzoek naar de culturele identiteitsvorming van Nederlandse jongeren, via hedendaagse Nederlandse hiphop. Dit project wordt gefinancierd door NWO. Vanaf 2021 is De Roest een van de Faces of Science, een samenwerking van NEMO en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Jeroen Dera is universitair docent Nederlandse Letterkunde. Hij promoveerde in 2017 op een proefschrift over literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie. Zijn huidige onderzoek concentreert zich hoofdzakelijk op het Nederlandse literatuuronderwijs. Daarbuiten is hij actief als poëziecriticus voor De Standaard. Zijn meest recente boek over poëzie, Poëzie als alternatief, verscheen in 2021 bij uitgeverij Wereldbibliotheek.

Gaston Franssen is hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit. In 2008 promoveerde hij op de studie Gerrit Kouwenaar en de politiek van het lezen. Hij is lid van de redacties van Nederlandse letterkunde en Celebrity Studies. Franssen doet onderzoek naar de wisselwerking tussen literatuur en media, waarbij hij speciaal geïnteresseerd is in nieuwe vormen van schrijverschap, literaire creativiteit en leesculturen.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
23 05 22
Het bestrijden van desinformatie in het Nederlandse nieuws
Van fact-checking tot argument-checking

Nieuwsverslaggeving lijkt steeds meer op een vorm van oorlog: feiten worden gepareerd met ‘alternatieve feiten’, fake news bestookt voortdurend de mainstream media, en men spreekt zelfs van ‘informatieoorlog’ of ‘informatieterreur’. Kunnen we aan de taal van journalisten en mediaorganisaties nog aflezen of het klopt wat ze zeggen, of is dat onmogelijk geworden? En wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren? Vier experts op het gebied van het bestrijden van desinformatie gaan hierover met elkaar in gesprek.

Datum
Maandag 23 mei 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
14 06 22
Het Amsterdamse toneel en de Nederlandse podiumkunst
Voor het voetlicht

De coronacrisis heeft de Nederlandse theaterwereld hard geraakt. Tegelijkertijd werd juist in de lockdownperiodes duidelijk hoe belangrijk culturele activiteiten zijn voor de veerkracht van de samenleving: het theater is een uitlaatklep, een sociaal knooppunt, een publiek forum en de kraamkamer van de publieke verbeelding – allemaal tegelijkertijd. Wie niet speelt of nu en dan van rol verwisselt, verstart onherroepelijk. Hoe komen de podiumkunsten tevoorschijn uit de coronacrisis? Welke gevaren zijn aan het licht gekomen – en welke nieuwe kansen doen zich voor? Drie experts gaan met elkaar in gesprek.

Datum
Dinsdag 14 jun 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25
09 05 22
Het belang van taalonderwijs
Taalvaardig naar school

Veel kinderen leren thuis een andere taal dan Nederlands. Op de basisschool wordt er opeens van hen verwacht dat zij Nederlands spreken en begrijpen. Hoe kunnen kinderen uit allerlei rangen en standen zo goed mogelijk voorbereid worden op deze stap? In deze bijeenkomst buigen verschillende experts zich over deze kwestie.

Datum
Maandag 9 mei 2022 17:00 uur
Locatie
SPUI25