190930_eenzaamheidhva
Van tekentafel tot praktijk

Eenzaamheid en de rol van netwerken

Alleen al in Amsterdam lijden 80 duizend mensen onder eenzaamheid. Landelijk ligt dit aantal rond de 1,6 miljoen. Aan de vooravond van de Week tegen Eenzaamheid onderzoeken we het gevoel niet verbonden te zijn met anderen, en kijken we naar de rol van netwerken in dit gemis. Met: Rick Kwekkeboom, Theo van Tilburg, Monique Niezen en Linda Duits.

In de strijd tegen eenzaamheid wordt de term ‘netwerk’ vaak gemunt. Enerzijds staan hulporganisaties eenzame personen bij in het opbouwen van een nieuw netwerk, anderzijds spelen netwerken een cruciale rol in de preventie van eenzaamheid. In dit programma onderzoeken we die wisselwerking tussen sociale netwerken en eenzaamheid. Wat is bijvoorbeeld de invloed van reisafstand binnen het netwerk van een hulpbehoevende oudere? Hoe help je dementerende mensen hun netwerk te versterken, of juist eenzame jongeren? En welke initiatieven worden er ingezet in het werkveld om eenzaamheid tegen te gaan?

Over de sprekers

Rick Kwekkeboom is lector Langdurige Zorg en Ondersteuning bij de Hogeschool van Amsterdam. Haar expertisegebied is uitgebreid; van informele zorg, mensen met een beperking en sociaal beleid, tot grootstedelijke (gezondheids)zorg en sociale inclusie. Kwekkeboom maakt deel uit van verschillende wetenschappelijke adviesraden, zoals de adviescommissie Een tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Theo van Tilburg is professor sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit. Hij maakt al 29 jaar onderdeel uit van de stuurgroep Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en doet al geruime tijd onderzoek naar eenzaamheid, waarbij hij onder meer aandacht besteedt aan de evaluatie van eenzaamheidinterventies. Daarnaast maakt hij deel uit van verschillende adviescommissies en is hij adviseur van Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die eenzaamheid bestrijden.

Monique Niezen is senior participatiecoach bij Stichting Prisma. Deze stichting beoogt de participatie onder (licht) verstandelijk beperkten te bevorderen in Amsterdam. Stichting Prisma zet zich al jaren in voor deze doelgroep op verschillende manieren; door talentontwikkeling, sport maar ook activiteiten ter bevordering van de sociale contacten.

Linda Duits (moderator) is sociaalwetenschapper, gespecialiseerd in populaire cultuur. In april 2017 verscheen haar boek Dolle mythes bij Amsterdam University Press. Ze is columnist voor studentenblad Folia en publiceert regelmatig in diverse media, waaronder NRC Handelsblad. Als expert op het gebied van jongeren en media is ze vaak te zien in de pers.

Gerelateerde programma’s
16 12 19
Van tekentafel tot praktijk
Thuisvoelen in superdiverse wijken

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Datum
Maandag 16 dec 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
25 11 19
Van tekentafel tot praktijk
De politiek van kinderopvang

Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Datum
Maandag 25 nov 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
09 10 19
Van tekentafel tot praktijk
CSI Amsterdam

Bloedspetters, vingerafdrukken en DNA: het is dagelijkse kost voor forensisch onderzoekers, ook in Amsterdam. De praktijk verschilt echter nogal van wat series als Dexter ons voorschotelen. In dit programma onderzoeken we de interactie tussen politiemensen en onderzoekers bij het oplossen van misdrijven.

Datum
Woensdag 9 okt 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25