Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is met bijna 46 duizend studenten en vierduizend medewerkers een van de grote kennisinstellingen van Nederland. De HvA richt zich op onderwijs, de praktijk en onderzoek.

Het partnerschap met SPUI25 draagt bij aan de bekendheid van de HvA als kennisinstituut. De hogeschool heeft zes kennisinstellingen die de metropoolregio Amsterdam gebruiken voor praktijkgericht onderzoek naar complexe vraagstukken over onder meer mobiliteit, armoede, duurzaamheid, bestuurlijke samenwerking en bevoorraading. De hogeschool brengt haar onderwijs en onderzoek samen in zes grootstedelijke thema’s: Urban Education, Urban Management, Urban Technology, Amsterdam Creative Industries, Urban Vitality en Ondernemerschap.

De Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie neemt de helft van het HvA-partnerschap voor haar rekening. De programma’s die uit deze samenwerking voortvloeien hebben veelal een welkome creatieve twist. Zo belichtten mode-onderzoekers en makers in ‘Future Design: Collaborating with Nature’ de toepassing van microbiologie in de designwereld. Wie had gedacht dat we leer konden maken van schimmels of dat bacteriën textielverf kunnen creëren?

Van Tekentafel tot Praktijk
In de reeks Van tekentafel tot praktijk laten de HvA en SPUI25 zien hoe academisch en praktijkgericht onderzoek elkaar aanvullen, telkens aan de hand van een ander thema. Veel praktijkgericht onderzoek bouwt voort op academisch onderzoek, en probeert een brug te slaan tussen nieuwe kennis en het werkveld. Eerder onderzochten we onder meer eenzaamheid (in de stad), de politiek achter kinderopvang en forensisch onderzoek.