20190918_de-schrijver-is-een-alleenstaande-moeder

De schrijver is een alleenstaande moeder

Negen jaar na haar vorige dichtbundel en vier jaar na haar bekroonde debuutroman komt Hagar Peeters met De schrijver is een alleenstaande moeder. Met een interview door Marja Vuijsje en een bijdrage van Rifka Lodeizen.

Hoe verhouden het onzichtbare en het zichtbare, het ongeziene en het openbare zich tot elkaar? In hoeverre is de schrijver zelf een alleenstaande moeder – geheel en al verantwoordelijk voor zijn eigen schepping, en in welke hoedanigheden toont de schrijver zich? Hagar Peeters stelt deze vragen aan de orde in haar nieuwe dichtbundel. Een bezoekster die met haar autistische zoon kijkt naar een portret, de tragische dichteressen Sylvia Plath en Ingrid Jonker, de Zomernacht die hallucinant op de schepping neerziet en zelf het heelal bestiert, ‘en daarin soms fataal is / en buiten haar boekje gaat / maar nooit uit kwade wil / altijd uit haar onmatigheid’, en de dochter die vierentwintig jaar lang door haar eigen vader werd opgesloten in een Weense kelder vormen enkele van de personages in De schrijver is een alleenstaande moeder.

Over de sprekers

Marja Vuijsje is schrijver van een bejubeld oeuvre. Haar biografie van Joke Smit werd genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en de Erik Hazelhoff Biografieprijs en stond op de tiplijst van de AKO Literatuurprijs. Onlangs verscheen De kleine De Beauvoir, haar baanbrekende De Tweede Sekse samengevat.

Rifka Lodeizen is een Nederlands actrice. Voor haar rol in Simon werd ze genomineerd voor een Gouden Kalf en in 2009 won ze een Gouden Kalf voor haar rol in Kan door huid heen van Esther Rots. In 2019 speelde ze de rol van Astrid Holleeder in Judas.

Hagar Peeters brak in 1997 door als rapdichter en studeerde daarna cum laude af in de cultuur-, mentaliteits- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting. Haar dichtbundels en non-fictie werden meermaals bekroond. In 2008 stond ze op de shortlist van de verkiezing van de Dichter des Vaderlands. Haar in 2015 verschenen debuutroman Malva is bekroond met de Gouden Boekenuil en in zes talen vertaald. De dichtbundel De schrijver is een alleenstaande moeder vormt het eerste deel van een trilogie waarin ze de verhouding tussen schrijverschap en alleenstaand moederschap onderzoekt. Het vervolg bestaat uit proza-exercities en filosofische beschouwing. Ze ontving daarvoor een beurs van NIAS-KNAW en het Nederlands Letterenfonds.