De oudheid door de ogen van vrouwen

‘Revolutie’ luidt het thema van de Week van de Klassieken dit jaar. Tijdens deze avond over de oudheid door de ogen van vrouwen gaan Jacqueline Klooster, Patricia Kret en Lien Foubert in gesprek met Diederik Burgersdijk over de nieuwe stroming romans over de Klassieke Oudheid waarin de rol van de vrouw wordt belicht. Hoe werd de vrouw in de klassieke werken en het museum neergezet, en wat voor veranderingen kunnen we momenteel waarnemen? Wat voor perspectieven biedt dit voor de toekomst?

De roep om een meer diverse benadering van de oudheid klinkt steeds luider. Er vinden momenteel in onderzoek en kunsten weliswaar kleine revoluties plaats op dit gebied, maar een grote doorbraak moet nog komen. In een oudheid die gedomineerd wordt door belangrijke magistraten, oorlogen en politieke omwentelingen, wordt de positie van de vrouw en het vrouwelijk perspectief echter wel steeds zichtbaarder: niet alleen is er meer interesse voor de vrouwen van toen, ook verandert ons idee over wie ze waren en wat ze deden. In dit programma, gemodereerd door Diederik Burgersdijk, geeft Jacqueline Klooster een analyse van de enorme hausse aan mythologische hervertellingen in romanvorm vanuit een vrouwelijk perspectief. Patricia Kret vertelt over haar onderzoek naar antieke vrouwen en magie, en hun terugkeer in de sociale media en popcultuur. Lien Foubert bespreekt de mogelijkheden van vrouwen om te reizen in het Romeinse Rijk en hoe dit hun reputatie – toen en nu – heeft bepaald.

Over de sprekers

Patricia Kret is promovendus aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar het gebruik van Romeinse en vroegchristelijke amuletten. Voor Faces of Science schrijft ze over de receptie van antieke magie.

Jacqueline Klooster is universitair docent Griekse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onlangs ontving zij de Lirabeurs voor een boek over de recente hausse aan herschrijvingen van klassieke mythen vanuit een vrouwelijk perspectief.

Lien Foubert is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze is auteur van het boek Agrippina. Keizerin van Rome (Davidsfonds, 2009) en schrijft nu aan een boek over vrouwen en de samenleving in beweging van de Romeinse oudheid.

Diederik Burgersdijk (moderator) doceert Latijn en Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en aan het Radboud Institute for Culture and History (RICH) te Nijmegen. Bij Athenaeum, Polak & Van Gennep verschenen zijn boeken De Macht van de Traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn (2016) en De Sluipwesp en de Leliën. Geloof en ongeloof in de klassieken (2018) en Gymnasium. Geschiedenis van een eliteschool (2022). In 2020 verscheen zijn eerste vertaling vanuit het Latijn, in samenwerking met Peter Burgersdijk en Richard Haasen: Cornelius Nepos. Macht en moraal, nagelaten werk.

Gerelateerde programma’s
22 02 23
De integrale staat. Kritiek van de samenhang

In politiek en bestuur lijkt samenhang een universele waarde te zijn: het geheel is meer dan de som der delen, en daarin heeft alles en iedereen een plaats. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn onlosmakelijk verbonden. Volgens Paul Frissen is deze stelling niet alleen theoretisch problematisch, maar ook politiek gevaarlijk. In zijn nieuwe boek De integrale staat bekritiseert hij het verlangen naar samenhang dat alomtegenwoordig is in de theorieën en praktijken van de staat. Hij gaat hierover in gesprek met collega-bestuurskundigen en (ervarings)deskundigen uit journalistiek en politiek.

Datum
Woensdag 22 feb 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25
11 07 23
‘Strategic foresight’ building ‘strategic preparedness’ for a rapidly evolving world
Navigating the Future

In a rapidly evolving world driven by innovation, the ability to anticipate and prepare for future advancements is crucial. ‘Technological foresight’ has become paramount for policymakers as they navigate the path ahead, serving as a compass to evaluate the potential societal impacts of complex scientific and technological developments. It also aids decision-makers in gaining a more strategic understanding of the issues they must address.

Datum
Dinsdag 11 jul 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25
06 04 23
Een pleidooi voor esthetiek
Tegen de communicatie

Een online wereld vol alternatieve waarheden, politici die regeren via talkshows en persconferenties, marketingmanagers die overal een draai aan geven: we leven in een tijd die wordt gedomineerd door de communicatie. Inhoud is ondergeschikt gemaakt aan vorm, politieke partijen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden en tegelijkertijd nergens op vast te pinnen, en bij wetenschappers, kunstenaars en schrijvers gaat het niet om wat ze maken of bedenken maar om hoe ze zichzelf weten te profileren en hun waar aan de man brengen. Hoe is die communicatiesamenleving ontstaan – en kunnen we er nog aan ontsnappen?

Datum
Donderdag 6 apr 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25