© Iris van der Werff

De ontmenselijking van daklozen en drugsgebruikers

Dakloze mensen en drugsgebruikers worden in het dagelijks leven vaak ontmenselijkt. Ze worden genegeerd of krijgen te horen dat zij hun situatie of verslaving hebben ‘verdiend’. De negatieve effecten hiervan zijn immens. Jongerenredactie SPUI25 in Spe onderzoekt (onbewuste) patronen van ontmenselijking en hoe deze te transformeren.

Wanneer we groepen mensen afschilderen als ‘crimineel’ of ‘slecht’, kunnen we minder empathie voor hen opbrengen. Aangezien wij onszelf als ‘goede’ mensen beschouwen, zullen die ‘minderen’ wel anders zijn dan wij. Ontmenselijking van de ander ligt dan al gauw op de loer, wat daklozen en drugsgebruikers maar al te vaak ondervinden. Onze huidige samenleving toont de gevolgen: van sociale barrières tot een slechte toegang tot medische zorg – resulterend in een hoger percentage vervroegde of vermijdbare sterfgevallen.

Tijdens deze avond analyseert SPUI25 in Spe de problemen en ontberingen die gemarginaliseerde mensen als daklozen en drugsgebruikers ervaren. Hoe vindt ontmenselijking plaats en hoe is zij genormaliseerd in onze denkpatronen? We mogen nooit vergeten dat groepen die structureel worden ontmenselijkt de zondebok van de samenleving kunnen worden; de geschiedenis kent voorbeelden genoeg, maar ook vandaag de dag komt dit veelvuldig voor – denk aan drugsgebruikers op de Filipijnen of vluchtelingen in de EU.

Hoe deze patronen te veranderen? Welke systeemveranderingen hebben we nodig op politiek, juridisch en maatschappelijk niveau? En wat kunnen we leren van de eigen verhalen van gemarginaliseerde groepen?

Over de spreker

Bart van Leeuwen is docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de manieren waarop burgers en politieke instituties omgaan met sociale en culturele diversiteit. Hij is de auteur van Erkenning, identiteit en verschil (Acco, 2003), waarin hij de multiculturele samenleving analyseert aan de hand van de analytische categorie ‘erkenning’. Momenteel houdt hij zich bezig met theorieën rondom het stadsleven, intercultureel staatsburgerschap en dakloosheid.

Gerelateerde programma’s
15 12 20
Tussen commodificatie en ‘common’-ificatie
Wonen in de stad

De Gemeente Amsterdam is een aantal jaar geleden een beleidsweg ingeslagen om meer wooncoöperaties te steunen. Waar deze woonvorm in omringende landen als Duitsland met succes is gematerialiseerd, lijkt dat hier nog een ander verhaal. Lang niet iedereen kan op eigen kracht een kavel bemachtigen; zijn de ‘commons’ wel van iedereen?

Datum
Dinsdag 15 dec 2020 20:00 – 21:00
Locatie
Online
12 10 20
Op weg naar een transparante voedselketen
Moreel consumentisme

Hebben onze keuzes in de supermarkt daadwerkelijk invloed op de wereld om ons heen? Zo ja, hoe komen we dan tot een morele keuze? En waar draait moreel consumentisme eigenlijk om: doen we daadwerkelijk iets goeds voor ‘een ander’ of komt het in wezen neer op een cultivering van onze eigenwaarde?

Datum
Maandag 12 okt 2020 20:00 – 21:30
Locatie
Online
03 03 20
SPUI25 in Spe
Inefficiëntie – een ode aan stagnering en verveling

We leven in een drukke, geautomatiseerde samenleving die geobsedeerd is door prestatie en vooruitgang. Als jongvolwassene word je geacht je best te doen de beste versie van jezelf te zijn met de meest prestigieuze studie, stage of baan. Maar hoe haalbaar zijn de eisen die we onszelf opleggen?

Datum
Dinsdag 3 mrt 2020 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25