Over SPUI25

In 2007 opende het academisch-culturele podium SPUI25 zijn deuren aan het Spui, het karakteristieke boekenplein van Amsterdam. Sindsdien zijn er meer dan tweeduizend evenementen georganiseerd. Gemiddeld vijf keer per week laten wetenschappers, schrijvers, studenten, kunstenaars en journalisten uit binnen- en buitenland hun licht schijnen over onderwerpen die hen bezighouden, inspireren of verontrusten.

SPUI25 richt zich zowel op de academische gemeenschap van onderzoekers, docenten, alumni en studenten, als op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek. De SPUI25-bezoeker is nieuwsgierig en onderzoekend en is nooit slechts toeschouwer – er is altijd ruimte om vragen te stellen of je mening te toetsen.

Externe partijen 

De zaal kan ook door externe partijen gebruikt worden voor activiteiten die binnen de missie van het academisch-culturele podium vallen. De daaraan verbonden basiskosten bedragen € 950. Voor het verkennen van de mogelijkheden kunt u contact opnemen via spui25@uva.nl.

Jaarverslag 2018

SPUI25 organiseerde in 2018 maar liefst 241 evenementen voor bijna 20.000 bezoekers op 7 locaties. In totaal kregen 640 sprekers het podium. Van hen traden er 61 meer dan eens bij SPUI25 op in 2018.  Van laatstgenoemde was de voertaal 124 keer Nederlands, 83 keer Engels en 6 keer Frans.

Gepubliceerd door  Spui25

14 juni 2019