20180620_wereldvluchtelingendag

Wereldvluchtelingendag 2018

Programma over vluchtelingen, georganiseerd door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het Amsterdams Universiteitsfonds en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF . Stel dat oorlog en onderdrukking je dwingen te vluchten uit je vaderland. Wat doet dat met je identiteit? En wat als je je vak niet meer kan uitoefenen? Of niet meer weet of je kinderen nog leven? Wat definieert je dan nog? En waar ben je trots op?

Programma

Het programma bestaat uit twee delen, die samen, maar ook los van elkaar te volgen zijn. Moderator van het hele programma: Sophie Derkzen.

Tijdens het eerste deel van het programma presenteren de kringen Sociologie en NT2 twee perspectieven op vluchtelingenbeleid. Het eerste perspectief wordt geboden door Jeroen Doomernik (Universiteit van Amsterdam), die onderzoek doet naar de spanningen in het Europese gemeenschappelijke asielbeleid en hoe deze de deal met Turkije nodig maakten. De tweede spreker, Martijn Hendriks (Erasmus Universiteit Rotterdam), biedt een andere zienswijze. Uit zijn promotieonderzoek blijkt dat, ondank het feit dat migratie onder druk staat, het bijdraagt aan een gelukkiger wereld.

Wat herkennen wij terug van deze twee perspectieven, bijvoorbeeld in ons onderwijs aan nieuwkomers? Op basisscholen is hard gewerkt om kinderen uit de vluchtelingenstroom onderwijs te kunnen geven. Ten gevolge van de Turkije-deal zijn al deze voorzieningen weer op de tocht komen te staan. Wat zijn de gevolgen van dit jojobeleid voor het onderwijs, hoe kunnen scholen hiermee om gaan en wat is er nodig om een meer duurzame vorm van nieuwkomersonderwijs te realiseren? Alois Ruitenbeek van Kring NT2 licht dit toe

Tijdens het tweede deel van het programma wordt aan de hand van de documentaire De Deal dieper ingegaan op de juridische houdbaarheid van de Turkije-deal. Filmmaker Els van Driel leidt haar film in en vertelt over haar beweegredenen om deze te maken.

Naar aanleiding van de film spreekt moderator Sophie Derkzen vervolgens met Marjoleine Zieck over de gevolgen van de Turkije-deal en de implicaties daarvan op de internationale bescherming van vluchtelingen in de toekomst.

Tijdlijn
17:00-19:00 uur

DEEL 1 Alumni Talks door de kringen NT2 en Sociologie, presentatie UvA-ontwikkelingen (Relink/Take-off project) op vluchtelingengebied door Karin Vlietstra (Immigration Officer) en Bashar Al Katrib (Relink)

19:00-20:00 uur

Pauze

20:00-22:00

DEEL 2 Vertoning documentaire De DealĀ en nabespreking over de inhoud en juridische consequenties van de Turkije-deal door Marjoleine Zieck, hoogleraar International Refugee Law (Universiteit van Amsterdam)