191030_meertaligheid.jpg
© Stichting Platform Sociale Binding
De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs

Thuis in taal

De overheid besloot in 2004 om het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les krijgen in de eigen taal. Nu, 15 jaar later, bespreken we de impact van dit besluit op de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van migrantenkinderen.

Meertaligheid zou een groot goed moeten zijn. Iemand die zijn of haar talen spreekt, heeft vaak een streepje voor. Toch besloot het kabinet Balkenende-II in 2004 tot beëindiging van het onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Een belangrijk argument voor afschaffing was dat meer aandacht voor de Nederlandse taal de taalontwikkeling van migrantenkinderen zou stimuleren. Het is echter de vraag wat die afschaffing heeft opgeleverd voor de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van deze kinderen. Hoewel veranderingen in de demografie meertaligheid hebben vergroot, ontbreekt het het reguliere onderwijs aan mogelijkheden om daar iets mee te doen. De vraag hoe om te gaan met meertaligheid, blijft dan ook overeind. In de huidige situatie zijn de migrantengemeenschappen zelf verantwoordelijk gemaakt voor onderwijs in de eigen taal, waarbij bepaalde ongemakken kunnen ontstaan.

Tijdens dit programma reflecteren we op wat de rol en verantwoordelijkheid van landelijke en plaatselijke overheid zijn als het gaat om een visie op taalvaardigheid in het onderwijs en daarbuiten.

Over de sprekers

Zeki Arslan is onderwijsdeskundige op het terrein van kansen(on)gelijkheid en voorzitter van het Platform Sociale Binding.

Folkert Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Erik Visser is afgestudeerd aan de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid met een scriptie over organisatie, omvang en inhoud van het thuistaalonderwijs in Amsterdam.

Peter Zwaga is strategisch communicatieadviseur en coördinator van het Platform Sociale Binding.

Gerelateerde programma’s
21 06 22
Kunstonderwijs en de kracht van verbeelding
Dromen van post-precariteit

De cultuursector van de toekomst, hoe zou die eruit kunnen zien? In gesprek met kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en docenten verkennen we mogelijke scenario’s. De urgenties zijn overduidelijk: sociale onveiligheid, teruglopende bezoekersaantallen en een slecht functionerende arbeidsmarkt. Tijdens deze avond blijven we niet hangen in het herhalen van deze problematiek, maar richten we ons op consequenties en gevolgtrekkingen. Wat staat de cultuurwerkers van vandaag te doen?

Datum
Dinsdag 21 jun 2022 19:00 – 20:30
Locatie
SPUI25
08 11 22
SPUI25-jubileumlezing door Andrea Wulf
Rebelse Genieën

Individualisme, zelfbeschikking, vrijheid: het zijn centrale begrippen in onze maatschappij. Toch waren deze ideeën lange tijd niet vanzelfsprekend. Speciaal voor het 15-jarig jubileum van SPUI25 komt Andrea Wulf naar Amsterdam om te spreken over de wervelende geschiedenis van de eerste romantici en de uitvinding van het ‘zelf’, neergeschreven in haar nog te verschijnen boek Rebelse Genieën.

Datum
Dinsdag 8 nov 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Aula
06 04 22
Hoe een leven in media ons ooggetuige van oorlog maakt
De Russische invasie in media

We leven in media. Alle aspecten van ons leven hebben op de een of andere manier te maken met media. Zo ook oorlog. Deze avond licht hoogleraar Mediastudies Mark Deuze toe op welke manieren media een rol spelen in de oorlog in Oekraïne, en hoe wij ons daarin staande kunnen houden – niet alleen op basis van digitale geletterdheid, maar juist ook door emotionele geletterdheid

Datum
Woensdag 6 apr 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25