191030_meertaligheid.jpg
© Stichting Platform Sociale Binding
De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs

Thuis in taal

De overheid besloot in 2004 om het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les krijgen in de eigen taal. Nu, 15 jaar later, bespreken we de impact van dit besluit op de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van migrantenkinderen.

Meertaligheid zou een groot goed moeten zijn. Iemand die zijn of haar talen spreekt, heeft vaak een streepje voor. Toch besloot het kabinet Balkenende-II in 2004 tot beëindiging van het onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Een belangrijk argument voor afschaffing was dat meer aandacht voor de Nederlandse taal de taalontwikkeling van migrantenkinderen zou stimuleren. Het is echter de vraag wat die afschaffing heeft opgeleverd voor de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van deze kinderen. Hoewel veranderingen in de demografie meertaligheid hebben vergroot, ontbreekt het het reguliere onderwijs aan mogelijkheden om daar iets mee te doen. De vraag hoe om te gaan met meertaligheid, blijft dan ook overeind. In de huidige situatie zijn de migrantengemeenschappen zelf verantwoordelijk gemaakt voor onderwijs in de eigen taal, waarbij bepaalde ongemakken kunnen ontstaan.

Tijdens dit programma reflecteren we op wat de rol en verantwoordelijkheid van landelijke en plaatselijke overheid zijn als het gaat om een visie op taalvaardigheid in het onderwijs en daarbuiten.

Over de sprekers

Zeki Arslan is onderwijsdeskundige op het terrein van kansen(on)gelijkheid en voorzitter van het Platform Sociale Binding.

Folkert Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Erik Visser is afgestudeerd aan de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid met een scriptie over organisatie, omvang en inhoud van het thuistaalonderwijs in Amsterdam.

Peter Zwaga is strategisch communicatieadviseur en coördinator van het Platform Sociale Binding.

Gerelateerde programma’s
09 11 23
Theo Thijssen: schrijver, schoolmeester en socialist

Theo Thijssen (1879–1943) is vooral bekend als schrijver van Kees de jongen (1923), maar Thijssen was zo veel méér. In de nieuwe biografie schetst Peter-Paul de Baar een beeld van Thijssen als mens en literator en toont hij hoe actueel veel van zijn ideeën over onderwijs nog steeds zijn. Ons panel van liefhebbers en deskundigen buigt zich vanavond over de nalatenschap van deze schrijver, schoolmeester en socialist.

Datum
Donderdag 9 nov 2023 20:00 uur
Locatie
Aula
01 02 24
Het pand der goden. De eerste Surinaamse opera

Het pand der goden uit 1906 is een muziekdramatisch werk van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone dat in de vergetelheid raakte. Nu gaat het Concertgebouworkest het stuk 15 februari 2024 voor het eerst sinds 1906 weer opvoeren. Hoe is het mogelijk dat de eerste grote opera uit Suriname zo lang ongelezen en ongehoord in de archieven is blijven liggen? En wat vertelt het verhaal over de Surinaamse muziekcultuur van de late negentiende en vroege twintigste eeuw?

Datum
Donderdag 1 feb 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
19 09 23
Platform Perspectives
Navigating the Sharing Economy and Its Transformative Impact

Have you ever shared your house, your car, your household items or borrowed a dress via a sharing platform? Or are you curious, but still a bit weary to try it?

Datum
Dinsdag 19 sep 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25