Leren van faalverhalen van ondernemers

Project Fenix

Praten over falen is niet vanzelfsprekend in onze maatschappij, zeker niet als ondernemer, terwijl er toch genoeg misgaat bij (jonge) ondernemingen, helemaal tijdens de coronapandemie. Project Fenix verkent wat er mis kan gaan, en wat we kunnen leren van verhalen over falen en het delen van die ervaringen. In dit programma gaan de initiatiefnemers van Project Fenix in gesprek met ondernemers en beleidsmakers over falende ondernemingen en hoe ze er weer bovenop komen.

Dit programma is ook online bij te wonen. 

Project Fenix is een initiatief van het Lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam. In dit project staan tegenslag, falen en herstel van ondernemers centraal. Studenten interviewen een ondernemer over hun faalervaringen en verwerken deze verhalen in hun eigen ondernemerschapsplannen. Deze interviews komen in een database met ‘faalverhalen’, zodat een beter beeld ontstaat van hoe ondernemers omgaan met tegenslag. Het project creëert de grootste database met ondernemersverhalen over mislukking en herstel en integreert het onderwerp wendbaarheid in educatieve programma’s. Ook worden de bevindingen omgezet in tools en rapportages voor gemeenten en organisaties die ondernemers in moeilijke tijden helpen.

Het doel van het project is tweeledig: aan de ene kant helpt het studenten om een realistisch beeld van ondernemerschap te ontwikkelen. De verhalen van ondernemers laten zien dat (omgaan met) tegenslag, falen en herstel een natuurlijk onderdeel vormen van het ondernemerschapsproces en dat zelfs de beste en meest ervaren ondernemers hiermee te maken kunnen krijgen. Aan de andere kant brengt Project Fenix bevindingen in kaart die relevant zijn voor ondernemers en overheden. In publicaties, lesmateriaal en presentaties wordt gedeeld hoe ondernemers en hun stakeholders reageren op ondernemingsfalen en hoe ze problemen te boven komen. Uitgewerkt in beleidsadvies en onderwijs kunnen de bevindingen helpen om de (financiële, sociale, emotionele en andere) kosten van ondernemingsfalen te verminderen, het herstelproces te versnellen en ondernemerskapitaal te behouden.

Er is veel belangstelling voor Project Fenix vanuit de hoek van vroegsignalering van problemen bij ondernemers, wat leidde tot de start van het SmartUp Project. Het onderzoek, dat ruim voor het begin van de coronapandemie werd gestart, is de afgelopen anderhalf jaar zeer relevant gebleken. De coronapandemie heeft laten zien dat problemen voor ondernemers dichterbij liggen dan soms verwacht en het praten over die problemen is nu belangrijker dan ooit.

Over de sprekers

JuanFra Alvarado Valenzuela, socioloog, is senior onderzoeker op het gebied van ondernemend falen en herstel aan de HvA en een van de initiatiefnemers van Project Fenix. In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de rol van innovatie en sociale netwerken van migrantenondernemers in Italië en Nederland (2014-2019). Naast zijn onderzoeksactiviteiten is Dr. Alvarado Valenzuela betrokken bij de verspreiding van academische kennis onder beleidsmakers via projecten in samenwerking met NWO, de gemeente Amsterdam, het Metropolis Project en het IMISCOE Network.

Jeanne Martens is senior onderzoeker bij het lectoraat Entrepreneurship aan de HvA en een van de initiatiefnemers van Project Fenix. De onderzoeksthema’s waar zij zich mee bezighoudt zijn falen en herstart van ondernemers en vrouwelijk ondernemerschap. Martens is in september 2020 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op de vraag hoe vrouwen hun netwerk gebruiken om carrière te maken. Naast onderzoekservaring heeft dr. Jeanne Martens ook verschillende functies gehad in bedrijfsleven en non-profit organisaties. Haar achtergrond is bedrijfskunde met de focus op verandermanagement.

Manou Chen begon in 2014 als hoofd Small Business Support bij de gemeente Amsterdam. Rond dezelfde tijd startte hij zijn eerste bedrijf. Hij leerde dat het veel makkelijker is om andere ondernemers te adviseren dan om eerlijk naar je eigen bedrijf te kijken. Hij leerde ook dat er een belangrijk onderscheid is tussen de echte risicozoekende en waarde creërende ondernemer en de professional die voor belastingdoeleinden of zelfs per ongeluk zelfstandig ondernemer wordt. In Nederland wordt de overgrote meerderheid van de bedrijven gerund door de laatstgenoemde categorie, ZZP’ers. De meeste van deze ZZP’ers missen ondernemersvaardigheden en hun financiële en concurrentiepositie is vaak kwetsbaar. Chen wijdt het huidige deel van zijn professionele leven aan het empoweren van kwetsbare ZZP’ers.

Bart Roelofs is ondernemer op Schiphol. Bart is geboren in Amsterdam en heeft al een aantal ondernemingen gehad. Via allerlei baantjes en bedrijven komt hij in 1988 op Schiphol waar hij een mooie carrière heeft bij Martinair. Met wat tussenstappen koopt hij in september 2009 Airport Freight Handling en AFH transport services. Het loopt echter niet zoals gedacht en in januari 2010 merkt hij dat de omzet bij beide bedrijven rap daalt. Als snel is een faillissement onafwendbaar en ontstaat een situatie met heel veel schulden. Anno 2021 gaat Bart verder met zijn bedrijf, maar hij ervaart nog steeds de naweeën van zijn eerder negatieve ervaringen als ondernemer.

Gerelateerde programma’s
08 11 22
SPUI25-jubileumlezing door Andrea Wulf
Rebelse Genieën

Individualisme, zelfbeschikking, vrijheid: het zijn centrale begrippen in onze maatschappij. Toch waren deze ideeën lange tijd niet vanzelfsprekend. Speciaal voor het 15-jarig jubileum van SPUI25 komt Andrea Wulf naar Amsterdam om te spreken over de wervelende geschiedenis van de eerste romantici en de uitvinding van het ‘zelf’, neergeschreven in haar nog te verschijnen boek Rebelse Genieën.

Datum
Dinsdag 8 nov 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Aula
06 04 22
Hoe een leven in media ons ooggetuige van oorlog maakt
De Russische invasie in media

We leven in media. Alle aspecten van ons leven hebben op de een of andere manier te maken met media. Zo ook oorlog. Deze avond licht hoogleraar Mediastudies Mark Deuze toe op welke manieren media een rol spelen in de oorlog in Oekraïne, en hoe wij ons daarin staande kunnen houden – niet alleen op basis van digitale geletterdheid, maar juist ook door emotionele geletterdheid

Datum
Woensdag 6 apr 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
23 03 22
De Beauvoir, Paglia en Peterson
Macht, seks en mythe

In De tweede sekse verklaart Simone de Beauvoir de hardnekkigheid van asymmetrische machtsverhoudingen tussen de seksen uit onderliggende mythische verhalen en voorstellingen. Maar daaraan voegt ze toe dat deze ‘dromen van de mensheid’ historisch bepaald zijn, en dus veranderlijk. Volgens Camille Paglia en Jordan Peterson echter zijn de dominante mythen over macht, seks en sekse tijdloos en onontkoombaar. In haar lezing onderzoekt Karen Vintges een aantal invloedrijke theorieën over seks en seksenverhoudingen.

Datum
Woensdag 23 mrt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25