20200130_optimaaldigitaal
Een inclusieve en weerbare digitale samenleving

Optimaal Digitaal

De digitale samenleving voorziet ons van vele gemakken én uitdagingen. De Nationale DenkTank 2019 richtte zich op de vraag: hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?

Veel digitale ontwikkelingen gaan te snel voor een grote groep Nederlanders. Moet digitalisering een keuze of verplichting zijn? En hebben burgers zelf de verantwoordelijkheid om digitale vaardigheden te ontwikkelen? Welke mensen dreigen buiten de boot van de digitale samenleving te vallen en wat kunnen we daaraan doen? En wat te denken van de constante stroom digitale prikkels? Wat zijn de gevolgen van en wenselijkheid om altijd ‘aan’ te staan? En hoe voeden we onze kinderen op in de digitale samenleving? Leden van de Nationale Denktank 2019 bespreken deze middag hun onderzoek en hun visie op de toekomst.

Over de sprekers

Annemarie Berkhout is PhD kandidaat bij AMOLF, waar zij de interactie tussen licht en materie op de nanoschaal onderzoekt. Tijdens de DenkTank 2019 richtte zij zich vooral op gezondheid en eerlijkheid.

Wouter de Waart (moderator) is afgestudeerd econoom en ondernemer, hij geeft debat- en onderhandeltraining en heeft een eigen kledinglijn. Tijdens de DenkTank 2019 richtte hij zich vooral op het thema weerbaarheid en (mentale) gezondheid.

Over de Nationale DenkTank 2019

Gedurende vier maanden deden twintig jonge academici onderzoek naar de digitale samenleving. Zij zetten enquêtes uit, deden literatuuronderzoek en spraken experts op het gebied van de digitale samenleving: van hackers en blinde internetgebruikers tot kamerleden en CEO’s. Ze formuleerden de grootste knelpunten en formuleerden vervolgens 10 oplossingen en een visie voor een optimaal digitaal Nederland.

Samen met Amsterdamse Academische Club maakte SPUI25 hiervan een tweeluik. Na deze eerste bijeenkomst is er een vervolgbijeenkomst op donderdag 13 februari (17:30-18:45) in de Amsterdamse Academische Club. Hierbij kijken we naar hoe we tot een eerlijke en gezonde digitale samenleving kunnen komen.

Gerelateerde programma’s
19 02 19
Nederland in 2050 een circulaire economie?
De hoogste Circularitijd

De Nederlandse samenleving staat voor een grote opgave; voor 2050 streeft de overheid naar een 100% circulaire economie, waarbinnen alle grondstoffen zo optimaal mogelijk worden gebruikt en afval niet meer bestaat. Om dit waar te maken moet er echter nog veel gebeuren. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van Circle Economy is onze economie voor nog maar 9% circulair. De Nationale DenkTank van 2018 richtte zich daarom ook op de vraag: Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie in Nederland?

Datum
Dinsdag 19 feb 2019 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25