20190924_onweer
Foto door Tanya Gorelova via Pexels
Een kleine cultuurgeschiedenis

Onweer

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. Met de uitvinding van de bliksemafleider veranderde dit, en werd onweer ook als iets moois en indrukwekkends gepercipieerd.

In¬†Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830 van Jan Wim Buisman wordt duidelijk hoe vanaf de 18e eeuw ons gods- en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald, en ook de natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. Dat deden dichters, schilders en musici dan ook volop. Tegen het einde van de achttiende, aan het begin van de negentiende eeuw maakte de Verlichting plaats voor de Romantiek, en werd onweer als fenomeen uitgebreid ge√ęsthetiseerd.

In dit programma kijken we naar de omgang van de mens met het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht. Met: Inger Schaap (moderatie), Eric Jorink, Maarten Doorman en Jan Wim Buisman.