Ongelijkheid en onderwijs. Hoe pakken we kansenongelijkheid in het onderwijs aan?

Ongelijkheid begint al bij de geboorte. Aan de hand van de postcode waar je opgroeit zijn de kansen in je verdere leven voor een groot deel te voorspellen. Onderwijs zou een gelijkmaker moeten zijn, maar dat is vaak niet het geval. In deze derde en laatste aflevering in de reeks Ongelijkheid onderzoeken we kansenongelijkheid in het onderwijs.

Onderwijs lijkt bij uitstek een middel voor sociale mobiliteit. Door goed onderwijs aan te bieden kunnen leerlingen, van welke sociaaleconomische achtergrond dan ook, een goede loopbaan krijgen, is het idee. Toch is de afgelopen jaren de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar groter geworden. Zo blijkt dat de achtergrond van ouders een rol speelt in de beoordeling van leerlingen. In dit programma vragen we ons af: Hoe verklaren we de ongelijke instroom in het hoger onderwijs van leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe zorgen we dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen? In dit derde en laatste programma in de reeks over Ongelijkheid kijken we met experts naar kansenongelijkheid in ons onderwijs, en vragen we ons af wat we kunnen doen om dit in de toekomst te veranderen.

Over de sprekers

Zahra Runderkamp (moderator) is promovendus politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Runderkamps proefschrift gaat over de vertegenwoordig van vrouwen en minderheden in de Nederlandse politiek.

Milio van de Kamp is socioloog en werkzaam als universitair docent aan de UvA. In 2022 werd hij verkozen tot FMG Docent van het Jaar. Opgegroeid in armoede geeft hij een unieke, persoonlijke blik op maatschappelijke ongelijkheid. Eerdere stukken over kansenongelijkheid en armoede zijn onder andere verschenen in de Volkskrant en Het Parool.

Lianne Mulder is promovendus aan het Amsterdam UMC, waar zij onderzoek doet naar kansenongelijkheid in de selectieprocedures van alle numerus fixus opleidingen in het hbo en universitair onderwijs.

Mohamed Badaou is geneeskundestudent en co-assistent, en mede-oprichter van Medician (Voor wie zijn onze cursussen? | Medician), een organisatie die scholieren zonder medisch netwerk helpt om zich voor te bereiden op de selectieprocedures voor medische opleidingen.

Benthe van Wanrooij onderzoekt als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam de mechanismes die ten grondslag liggen aan kansenongelijkheid in het hoger onderwijs in Nederland.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
02 02 23
(On)gelijkheid door globalisering

Veel landen trekken actief buitenlandse handel en investeringen door multinationals aan, vanwege de werkgelegenheid, economische groei en kennis die dit met zich meebrengt. Deze voordelen van globalisering komen echter niet aan iedereen ten goede. Op deze avond staat de vraag hoe globalisering tot meer (on)gelijkheid tussen en binnen landen leidt centraal.

Datum
Donderdag 2 feb 2023 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
07 03 23
Italiaans in het voortgezet onderwijs

Meertaligheid heeft veel voordelen en wereldwijd is Italiaans populair als vreemde taal. Momenteel wordt gediscussieerd over de inrichting van het vreemde-taalonderwijs op middelbare scholen. Op deze avond buigen we ons over vragen zoals: wat zijn de ambities en knelpunten, wat is de positie van Italiaans en hoe kunnen we die versterken?

Datum
Dinsdag 7 mrt 2023 18:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
13 12 22
Secrets of the Sea in Times of Climate Breakdown

Despite its many secrets and wonders, oceans have been under threat for years. Corals are dying and sea life is disappearing. Although this is a global phenomenon, some people are affected more than others—and as with many a climate issue, these inequalities bear witness of the afterlife of (post)colonialism. In this talk, we shed light on the ambiguous nature of marine protection and the colonial dimensions of ocean health.

Datum
Dinsdag 13 dec 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25