human-trafficking-ira-gelb-creative-commons.jpg
© Ira Gelb, Creative Commons
Een onbegrijpelijke ratjetoe

Mensenhandel in het wetboek

De wetgeving over mensenhandel is zo complex dat rechters, officieren van justitie en de politie er moeite mee hebben. Luuk Esser deed een poging de wetgeving te ontrafelen.

18 oktober is door de Europese Commissie uitgeroepen tot de dag tegen mensenhandel. Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor deze problematiek en lidstaten ertoe aan te zetten hun beleid tegen deze moderne slavernij te verbeteren.

Iedereen heeft een beeld bij mensenhandel, maar er zal niet snel worden gedacht aan een opa die zijn kleinkind opdraagt boodschappen voor hem te stelen. Toch is ook die gedraging in Nederland strafbaar als mensenhandel. De wetgeving daarover is zeer breed en erg complex. Luuk Esser verzorgt een lezing over het wetsartikel en introduceert ons in de wrange werkelijkheid die achter het fenomeen mensenhandel schuilgaat.

Over de spreker

Luuk Esser is als universitair docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde op de strafbaarstelling van mensenhandel op 25 september jl. aan de Universiteit Leiden.

Over deze programmareeks