© Miquel Taverna - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Grote Denkers in SPUI25

Margriet van Heesch over Judith Butler

Er is geen denker die meer invloed heeft gehad op het hedendaagse denken over genderongelijkheid dan de Amerikaanse filosoof Judith Butler. Cultuurwetenschapper Margriet van Heesch presenteert het gedachtegoed van Butler en hoe haar rigoureuze omdenken vleugels gaf aan een nieuwe generatie feministen en aan de huidige LGBTQI+-beweging.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Je kunt dit programma alleen nog online bijwonen. Meld je aan voor de livestream.

‘Ik ben een lesbienne, maar dat wil niet zeggen dat je ook maar iets meer over mij weet’, zei de Amerikaanse filosoof Judith Butler ooit. Het is misschien wel de meest bondige manier om de kern van haar werk te vatten. Een van de belangrijkste noties daarin is namelijk dat gendernormen niet van nature vastliggen, maar grotendeels cultureel worden bepaald. Met dat inzicht gaf ze leven aan een geheel nieuwe discipline: Queer Studies. Butlers twee invloedrijke boeken uit de jaren negentig, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) en Bodies that Matter. On the Discursive Limits of Sex (1996), bleken legendarisch en zijn ook vandaag nog van grote invloed op de theorievorming en onderzoek rondom genderidentiteit en seksualiteit in de geestes- en de gedragswetenschappen.

Over de spreker

Margriet van Heesch is cultuurwetenschapper en expert in Genderstudies en Queerstudies. Bij de afdeling sociologie van de FMG van de UvA onderzoekt zij twee hedendaagse thema’s: de intersekse-beweging en de ideologieën van romantische liefde in populaire cultuur.

Amar Karar (moderator) studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel loopt hij stage bij de PvdA in Noord-Holland, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de energietransitie. Naast zijn voorliefde voor politiek heeft hij een grote passie voor acteren en interviewen. Daarom is hij onderdeel van THE PACK (Internationaal Theater Amsterdam), een kunstplatform voor jongeren. Verder is Karar actief bij het studenten-interviewprogramma Amsterdam College Tour, waar normaliter elke maand een maatschappelijk geëngageerde gast wordt geïnterviewd.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
31 05 21
Van beeld naar woord
#MYOWNGENDER

Vier jaar lang verkende beeldend kunstenaar Sevilay Maria het oneindige grijze gebied tussen man en vrouw. Haar fotoproject #MYOWNGENDER vertelt de verhalen van diegenen die de regels van het genderspectrum tarten. Wat zeggen deze foto’s?

Datum
Maandag 31 mei 2021 20:00 – 21:00
Locatie
Online
25 10 21
Grote Denkers in SPUI25
Frenk van Harreveld over Jean-Paul Sartre

De Franse schrijver Jean-Paul Sartre wordt gezien als de vader van het existentialisme, de filosofische stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en ervaringen vooropstelt. Het zijn onderwerpen die de moderne mens nog altijd sterk bezighouden. Gedragswetenschapper Frenk van Harreveld presenteert het gedachtegoed van Sartre en legt parallellen met de sociale wetenschap van nu.

Datum
Maandag 25 okt 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
20 09 19
SPUI25-lezing met Katie Roiphe
Disappointing the Feminists

Op 20 september geeft de Amerikaanse schrijfster Katie Roiphe in de Aula de jaarlijkse SPUI25-lezing. Daarna wordt zij geïnterviewd door schrijfster Niña Weijers.

Datum
Vrijdag 20 sep 2019 20:00 – 21:30
Locatie
Aula