Leren leven met natuurbranden

De wereld staat in brand. Van het Amerikaanse Westen tot aan Zuid-Europa bedreigen steeds frequentere en ernstigere branden de menselijke veiligheid, infrastructuur en ecosystemen. Ook in Nederland wordt voorspeld dat bosbranden steeds onbeheersbaar worden. Hoe te leven in een wereld die steeds vuriger wordt?

De wereldwijde toename van natuurbranden noodzaakt de ontwikkeling van nieuw beleid. Hoe kan een toekomst met natuurbranden in Nederland en daarbuiten eruitzien – of liever nog: hoe zou die eruit moeten zien. In dit programma buigt landschapsarchitect Jacob Heydorn Gorski zich samen met kunstenaars en experts over dit prangende onderwerp. Zij onderzoeken of de Nederlandse traditie van landschapsontwerp inspiratie biedt voor nieuwe, weerbare modellen. Daarbij vragen zij zich af hoe we de natuurbrand moeten beschouwen. Is ze naast bedreiging misschien ook een kans, een mogelijkheid om nieuwe culturele landschappen en (esthetische) ervaringen te creëren?

Over de sprekers

Jacob Heydorn Gorski is een Duits-Amerikaanse landschapsarchitect met een achtergrond in psychologie en kunstgeschiedenis. Hij is geïnteresseerd in de zintuiglijke en verhalende kracht van het landschap. Hij studeerde in 2022 af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam op het onderwerp natuurbrand en werkt voor de Gemeente Amsterdam.

Hanna Prinssen is als landschapsarchitect werkzaam bij Arcadis. In 2020 studeerde zij af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam met haar afstudeerproject ‘A Fire Scape’, dat meerdere prijzen won, waaronder de Archiprix prijs. Het project gaat over het omgaan met vuur in het landschap. Prinssen werkte als curator aan de tentoonstelling FUTURE GENERATION voor de Architectuur Biënnale in Rotterdam en geeft les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Momenteel doet ze in opdracht van het Creatieve Stimuleringsfonds onderzoek naar natuurbranden in Nederland.

Govert Derix is schrijver en filosoof en adviseerde overheden en anderen over natuur, klimaat, duurzame economie, architectuur, gebiedsontwikkeling en het verbinden van strategie en verbeelding. Zijn roman Het onmogelijke manuscript is net verschenen en omvat een ‘vertelling over de onmogelijke redding van de wereld’. Zijn grote ecologische ideeënroman De boom thematiseert het natuurverdrag tussen mensen, planten, dieren en de rol die poëzie daarbij kan spelen. Eerder publiceerde hij boeken over uiteenlopende onderwerpen, waaronder Ayahuasca, een kritiek van de psychedelische rede, genomineerd voor de Socratesbeker.

Tiemen Brouwer is werkzaam bij Staatsbosbeheer als landelijke coördinerend adviseur natuurbrandpreventie en bestrijding. Als grootste terreinbeheerder van Nederland ziet Staatsbosbeheer het als onderdeel van haar werk om voorbereid te zijn op natuurbranden en mee te helpen met de bestrijding ervan. Brouwer heeft operationele ervaring met de bestrijding van natuurbranden, is inhoudelijk en beleidsmatig ingevoerd in de thematiek en participeert in diverse landelijke overlegstructuren. Brouwer heeft een achtergrond in bos- en natuurbeheer en bedrijfskunde.
Gerelateerde programma’s
06 05 24
Welkom in het Symbioceen

Het leven is onlosmakelijk verbonden met competitie, strijd en vernietiging, maar minstens zo belangrijk is symbiose: het samenleven en samenwerken van mensen, andere levensvormen en technische artefacten. In zijn nieuwe boek Welkom in het Symbioceen laat Jos de Mul zien dat symbiose een onuitputtelijke bron van vernieuwing is. Hij gaat hierover in gesprek met Lydia Baan Hofman en Sophie van Balen.

Datum
Maandag 6 mei 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
04 07 24
One Step Forward, Two Steps Back. Postcolonialism and the West

There are many ways to understand the theoretical and political claims of recent postcolonialism. In this lecture, Axel Honneth understands it as a powerful and fully legitimate attempt to raise awareness of the fact that colonialism is still oppressively present in the West, even in an age that presents itself as postcolonial. In order to meet this challenge, Honneth will explore in what ways European culture needs to change its own self-understanding with regard to the past, the present and the future.

Datum
Donderdag 4 jul 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
04 04 24
Blinde vlekken: hoe impliciete vooroordelen je (mis)leiden

We kunnen mensen onrechtvaardig behandelen zonder het te willen, en zelfs zonder het op te merken. Onbewust en ongewild maken we onderscheid tussen personen op basis van hun gender, etniciteit, leeftijd, lichaamsgewicht of seksuele oriëntatie. In haar nieuwe boek onderzoekt Lieke Asma die blinde vlekken. Om deze werkelijk te begrijpen, betoogt zij, is het zaak de blik niet naar binnen te keren, maar onze aandacht te richten naar de wereld buiten ons.

Datum
Donderdag 4 apr 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25