© Illustration by Monica Beisner
De viering van een wereld

Is Dante van iedereen?

De Florentijnse dichter, denker en mysticus Dante Alighieri is een van de belangrijkste figuren uit de westerse cultuurgeschiedenis. De Divina Commedia, zijn visionaire epos, schreef hij niet in het Latijn, maar in de volkstaal: een keuze die hem aan de wieg van de moderne literatuur als geheel doet staan. Hoe is hij deel geworden van de ‘wereldliteratuur’, is Dante werkelijk van iedereen?

Let op. Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor de zaal van SPUI25. Je kunt dit programma alleen nog online bijwonen. Meld je aan voor de livestream.

700 jaar geleden stierf Dante Alighieri in ballingschap in Ravenna. Met de uniek beeldende, dramatische, dichterlijke en emotionele kracht van zijn visionaire epos de Divina Commedia drukte hij een stempel op alle Europese nationale letterkundige tradities na hem. Zijn aanwezigheid is daarbij niet minder voelbaar in de beeldende kunsten en muziek. Voorafgaand aan het festival Visies op het Paradijs. Dante aan de Amstel, dat op 25 september plaatsheeft in het Universiteitstheater van de UvA, onderzoeken deskundigen in hoeverre Dante van iedereen is – ook buiten Europa. In welke wereld leefde Dante, welke wereld schiep hij in de Komedie en op welke manier werd zijn universum literair, dat wil zeggen: deel van ‘de’ wereldliteratuur?

Dit programma heeft plaats in aanloop naar Dante aan de Amstel, een festival vol lezingen, vertaalworkshops, muziek en aperitief. Datum en locatie: 25 september, Amsterdams Lyceum. Toegang gratis, voor meer informatie voor aanmelding zie hier.

Over de sprekers

David Rijser doceert klassieke talen en cultuurgeschiedenis aan de UvA en is bijzonder hoogleraar Receptiegeschiedenis van de Oudheid aan de RUG. Van zijn hand verschijnen met regelmaat recensies in NRC Handelsblad en essays in de Nederlandse Boekengids. Zijn overzichtswerk over de veelvormige dialoog die wij voeren met de oudheid, Een telkens nieuwe Oudheid (AUP 2016) verschijnt binnenkort in vertaling bij Cambridge University Press.

Sabrina Corbellini is Rosalind Franklin Fellow en Professor History of Reading in Premodern Europe aan de Universiteit Groningen. Ze is gespecialiseerd in de reconstructie en bestudering van religieuze leespraktijken in premodern Europe, in het bijzonder tijdens de ‘lange vijftiende eeuw’. Samen met Wim François leidt ze sinds 2017 het project ‘In Readers’ Hands. Early Modern Dutch Bibles from a Users’ Perspective’. Zij publiceerde en redigeerde onder meer: Instructing the Soul, Feeding the Spirit and Awakening the Passion. Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages (Turnhout 2013) en Discovering the Riches: Religious Reading in Late Medieval and Early Modern Europe (Brill 2015).

Joep Harmsen is literair vertaler Spaans en werkzaam als freelance redacteur bij onder andere 360 Magazine. Hij studeerde literatuurwetenschap en Spaanse taal & cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Als vertaler neemt hij deel aan het Europese talentontwikkelingstraject Connecting Emerging Literary Artists. Zijn meest recente boekvertaling is Vuurtorenberichten (Uitgeverij Karaat, 2021) van de Mexicaanse auteur Jazmina Barrera, in co-vertaling met Merijn Verhulst.

Diederik Burgersdijk (moderator) doceert Latijn en Oude geschiedenis aan University College Utrecht en Cartesius Lyceum Amsterdam. Hij schreef diverse boeken bij Athenaeum, Polak en Van Gennep, waaronder recentelijk Cornelius Nepos. Macht en moraal.

Gerelateerde programma’s
12 10 21
Grote denkers in SPUI25
Arnold van Emmerik en Pier Prins over B.F. Skinner

B.F. Skinner is de meest invloedrijke psycholoog van de vorige eeuw. Hij stelde dat niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, leergeschiedenis en omgeving. Pier Prins en Arnold van Emmerik brengen het gedachtegoed van B.F. Skinner opnieuw onder de aandacht en gaan op zoek naar zijn oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving.

Datum
Dinsdag 12 okt 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
07 10 21
Een keuze uit de gedichten door Marita Mathijsen
Hans Faverey

Hans Faverey was een taalkunstenaar en een van de grote Nederlandse dichters van de twintigste eeuw. Marita Mathijsen, kenner van Favereys werk, stelde de bundel Verborgen in het zichtbare (De Bezige Bij) samen. Deze avond staan we stil bij deze nieuwe uitgave met korte lezingen, voordrachten en muziek.

Datum
Donderdag 7 okt 2021 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
15 06 21
Leven en werk van Fré Dommisse (1900-1971)
Literatuur en psychiatrie

Op 13 juni is het vijftig jaar geleden dat Fré Dommisse overleed. Haar naam zal weinigen nog iets zeggen, want deze Nederlandse schrijver belandde al in de loop van haar leven in de poule van vergetelheid. Dommisses bescheiden oeuvre, dat grotendeels voortkwam uit haar ervaringen als psychiatrisch patiënte, blijft echter overeind. Deze avond onderzoeken onder anderen Catharina Th. Bakker en Léon Hanssen Dommisses nalatenschap.

Datum
Dinsdag 15 jun 2021 17:00 – 18:30
Locatie
Online