Het erotisch experiment2

Het erotisch experiment

In wat voor erotische ruimte bevinden wij modernen ons? Tegen welke horizon van idealen en beelden spelen onze seksuele handelingen zich af? Welke lichaamsopvatting, welk idee van lust en verlangen stuurt ons begrip en onze ervaring ervan?

Sinds de seksuele revolutie voelen we ons op seksueel gebied vrijer dan ooit. Toch is het de vraag in hoeverre we dit ook daadwerkelijk zijn. In Het erotisch experiment schetst Ype de Boer het wereldbeeld waartegen onze seksuele activiteiten zich afspelen. De manier waarop wij ons lichaam, onze lust en onze verlangens ervaren blijkt behoorlijk eendimensionaal te zijn. Om de moderne erotische leefwereld open te breken, verkent De Boer de vele gedaantes die het erotische aan kan nemen. Het resultaat is een filosofisch experiment met kunst, literatuur en levensvormen uit andere culturen, waarbij uiteindelijk niets minder dan de Idee van het erotische op het spel komt te staan.

In zijn recent verschenen boek Het erotisch experiment ontwikkelt Ype de Boer een filosofisch experiment om de moderne erotische leefwereld open te breken. Hierover gaat hij in gesprek met Daan Borrel.

Over de spreker

Ype de Boer is filosoof en promoveert aan de VU. Hij schrijft over het samenspel van denken en leven, en verkent daarbij de raakvlakken tussen filosofie, literatuur en kunst. Hij vertaalde enkele filosofische werken en publiceerde eerder Murakami en het gespleten leven.

Daan Borrel is freelance journalist en schrijft onder meer voor NRC Handelsbladnrc.next, Het Parool, ELLE Magazine, De Groene Amsterdammer en andere online magazinesVoor De Correspondent onderzocht ze een jaar lang hoe we opener over seksualiteit kunnen praten.