20171215_proost-op-de-wetenschap
Proost op de wetenschap

Gezondheidsapps met bijwerkingen?

Gezondheidsapps worden bejubeld. Een simpel appje op je telefoon kan je helpen om gezonder te leven, bijvoorbeeld door al je bewegingsactiviteiten bij te houden, je eetpatroon inzichtelijk te maken en voorstellen voor gezondere verbeteringen te doen. Omdat de meeste gezondheidsapps gratis te downloaden zijn, is het bovendien voor iedereen mogelijk om zijn of haar gezondheid te verbeteren met zo’n app. Een prachtige ontwikkeling, toch?

Hoewel de jubelstemming rond gezondheidsapps goed te begrijpen is, plaatst Marijn in deze lezing een kritische kanttekening bij de snelle verspreiding van dit fenomeen. Gezondheidsapps zijn niet alleen handige hulpjes, het zijn tegelijkertijd ook commerciële producten. Daarom zijn zij niet alléén geïnteresseerd in onze gezondheid, maar ook in ons – de gebruikers – als consumenten. In de praktijk betekent dat, dat veel gezondheidsapps niet alleen ons gezondheidsgedrag proberen te beïnvloeden, maar ook ons ‘economische gedrag’, bijvoorbeeld door gesponsorde producten door de gezondheidsadviezen heen te weven en ons op de juiste momenten te targeten met ‘relevante’ gezondheidsproducten.

Dit roept interessante ethische vragen op. In welke mate mag een gezondheidsapps via gezondheidsadviezen tegelijkertijd ook proberen ons tot bepaald economisch gedrag te verleiden? In hoeverre mogen gezondheidsapps die veel van ons leven vastleggen die informatie gebruiken om ons gericht te targeten? Kan de autonomie van de gebruiker in het gedrang komen, zelfs als zij zélf heeft besloten een gezondheidsapp te installeren?

Over de spreker

Marijn Sax is promovendus aan het Instituut voor Informatierecht (UvA) waar hij onderdeel is van het Personalized Communication-project. Voor de start van zijn promotie-onderzoek studeerde hij politicologie (bachelor) en filosofie (bachelor, onderzoeksmaster). Marijn is voornamelijk geïnteresseerd in ethiek en technologie.

Gerelateerde programma’s
19 03 19
Hoe meetbaar is de mens?
The quantified self

Steeds meer aspecten van onze gezondheid en gewoontes kunnen we zelf meten met digitale technologieën. Deze avond wijden we aan de vraag wat er te winnen valt met deze toegenomen kennis over onszelf, en wat de onvermoede kosten zijn.

Datum
Dinsdag 19 mrt 2019 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25