pexels

Geschiedenis als (on)politieke wetenschap

Op welke wijze verhoudt geschiedenis zich tot het politieke debat? Deze vraag staat centraal tijdens onze bijeenkomst op 5 juni. Aanleiding voor de debatavond zijn de (heftige) discussies die de afgelopen maanden gevoerd zijn onder historici in Duitsland.

In september 2018 nam de Historikertag in Münster een politiek getinte resolutie aan waarin de Duitse vakgenoten hun zorgen uitspraken over ‘de bedreiging van de democratie’ en de opkomst van het populisme. Dit leidde tot een heftige polemiek binnen en buiten het vak. Ook in Nederland leeft deze discussie al een tijdje. Historici die zich op sociale of in de reguliere media uitspreken over de actualiteit, wordt al snel identiteitspolitiek of subjectieve wetenschap verweten. De debatavond op 5 juni aanstaande draait daarom om de klassieke vraag: Hoe politiek of onpolitiek is de wetenschappelijke geschiedschrijving in Nederland? Welke vormen van uitgesproken engagement onder historici zien we tegenwoordig? Hoe zit het met de bekende notie van waardenvrijheid: Moeten historici zich verre houden van politieke stellingnames? Of is actuele plaatsbepaling inherent aan het vak? Raken de recente verschuivingen in het politieke landschap de positie of de status van de geschiedschrijving? Hebben historici een speciale verantwoordelijkheid? En wat is de rol van de beroepsvereniging in dezen?

Hierover gaan we in debat, met een panel maar ook met de zaal. Sprekers zijn Jeroen Koch (Utrecht), Susan Legêne (VU Amsterdam), Christina Morina (DIA), Krijn Thijs (DIA), Geerten Waling (Leiden).

Over de sprekers

Jeroen Koch is als historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schrijft over de Nederlandse en Europese geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Susan Legêne is hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Haar onderzoek richt zich op canonvorming en op vragen van inclusie en exclusie in (post)koloniale culturen.

Christina Morina doceert Neue en Neueste Geschichte in Jena en Duitslandstudies in Amsterdam. Zij intervenieert regelmatig in het Duitse publieke debat, recent o.a. met een historische analyse van het huidige nationalisme “Zur rechten Zeit” (Ullstein, 2019).

Krijn Thijs werkt als historicus aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is gespecialiseerd op historiografiegeschiedenis en Berlijn in de twintigste eeuw.

Geerten Waling is historicus en postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie in democratie en politieke cultuur. Daarnaast is hij columnist in Elsevier Weekblad.