Over diagnostisering en (de)stigmatisering

Een plek voor de psyche

Met welke woorden beschrijven wij psychische problematiek, welke plek is er voor haar ingeruimd in onze samenleving? Wat zijn de gevolgen van spreken in ‘normaal’ en ‘verward’, toenemende diagnostisering en stigmatisering?

Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de maatschappij, wat vergaande gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Welke maatschappelijke discoursen en praktijken liggen hieraan ten grondslag? Die vraag onderzoeken wij deze avond vanuit de wetenschap, zorgpraktijk, kunsten en ervaring. Ook leren we met Stichting Samen Sterk zonder Stigma over de betekenis van (zelf)stigmatisering en overdenken we hoe een toekomst zonder stigma eruit zou zien. Via poëzie en spoken word krijgen we een indruk van leven met psychische aandoeningen.

Over de sprekers

Karlijn Roex is socioloog en schrijver op het gebied van risico-narratieven. Ze is voormalig onderzoeker van het Max Planck instituut in Keulen en alumnus van de University of Oxford. Het afgelopen jaar mengde zij zich als spreker en publicist in het ‘verwarde personen’-debat; van haar hand verscheen onder meer In verwarde staat (Uitgeverij Lontano). Zij zet zich als activist en doendenker in voor een samenleving die geen enkel vreedzaam persoon meer opsluit, om welke reden dan ook, en die waardige ruimte biedt aan mensen die anders-zijn.

Luca Koppen is afgestudeerd medisch antropologe. Sinds twee jaar is zij werkzaam bij Stichting Samen Sterk zonder Stigma. Hier zet zij zich als projectmanager met veel passie in voor destigmatisering van psychische aandoeningen, specifiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Frederike Kossmann is antropologe en dichter. Afgelopen zomer kwam haar dichtbundel Super spontaan en totaal niet ongemakkelijk uit. Ze gebruikt haar poëzie om praten over de kronkels in je hoofd handen en voeten te geven. Dit doet ze eveneens in haar werk bij het project Alles Goed, om het taboe op depressie te verminderen. Ze is tevens ambassadeur bij Samen Sterk zonder Stigma.

Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop, aan de programmagroep Brein & Cognitie, afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis, een TOP GGZ instelling voor specialistische autisme-zorg. Als hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc (Dutch Autism and ADHD research group) doet ze onder andere onderzoek naar veroudering, kwaliteit van leven, cognitieve functies (zoals executieve functies, aandacht en geheugen) en interventies voor kinderen en volwassenen met een diagnose autisme en/of ADHD.

Jetske Brouwer (moderator) is programmamaker bij SPUI25 en freelance redacteur, onder meer voor de Nederlandse Boekengids en De Groene Amsterdammer.

Gerelateerde programma’s
03 11 22
Il-, anti-, non-: Liberalism and its Contestations

The developments of the last three decades—the rise of the populist right, globalisation of culture wars, sharpening ideological polarisation—have led scholars to think of novel ways to capture changing political realities. Widely-used terms such as ‘populism’, ‘conservatism’, or ‘democratic backsliding’, increasingly fall short in describing ongoing transformations including the disappearance of the ideological centre, the driving power of emotions, and blurring distinctions between the right and the left.

Datum
Donderdag 3 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
24 03 22
Karaktermoord en media in historisch perspectief
Persoonlijke aanvallen van nul tot nu

Karaktermoord is het moedwillig publiekelijk zwartmaken van de reputatie van tegenstanders, vaak met politieke doeleinden. Zulke persoonlijke aanvallen zijn geen typisch hedendaags verschijnsel, maar in feite ouder dan de weg naar Rome. Deze avond plaatsen we karaktermoord in historisch perspectief, maar besteden we ook aandacht aan de Nederlandse actualiteit. 

Datum
Donderdag 24 mrt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
14 03 22
Het nieuwe boek van Dirk van Weelden
Het voorbeeld van hun liefde

Tijdens de feestelijke presentatie van de nieuwe roman van Dirk van Weelden, Het voorbeeld van hun liefde, gaat de auteur in gesprek met schrijver Niña Weijers en hoogleraar psychiatrie Jim van Os.

Datum
Maandag 14 mrt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
Singelkerk