Over diagnostisering en (de)stigmatisering

Een plek voor de psyche

Met welke woorden beschrijven wij psychische problematiek, welke plek is er voor haar ingeruimd in onze samenleving? Wat zijn de gevolgen van spreken in ‘normaal’ en ‘verward’, toenemende diagnostisering en stigmatisering?

Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de maatschappij, wat vergaande gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Welke maatschappelijke discoursen en praktijken liggen hieraan ten grondslag? Die vraag onderzoeken wij deze avond vanuit de wetenschap, zorgpraktijk, kunsten en ervaring. Ook leren we met Stichting Samen Sterk zonder Stigma over de betekenis van (zelf)stigmatisering en overdenken we hoe een toekomst zonder stigma eruit zou zien. Via poëzie en spoken word krijgen we een indruk van leven met psychische aandoeningen.

Over de sprekers

Karlijn Roex is socioloog en schrijver op het gebied van risico-narratieven. Ze is voormalig onderzoeker van het Max Planck instituut in Keulen en alumnus van de University of Oxford. Het afgelopen jaar mengde zij zich als spreker en publicist in het ‘verwarde personen’-debat; van haar hand verscheen onder meer In verwarde staat (Uitgeverij Lontano). Zij zet zich als activist en doendenker in voor een samenleving die geen enkel vreedzaam persoon meer opsluit, om welke reden dan ook, en die waardige ruimte biedt aan mensen die anders-zijn.

Luca Koppen is afgestudeerd medisch antropologe. Sinds twee jaar is zij werkzaam bij Stichting Samen Sterk zonder Stigma. Hier zet zij zich als projectmanager met veel passie in voor destigmatisering van psychische aandoeningen, specifiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Frederike Kossmann is antropologe en dichter. Afgelopen zomer kwam haar dichtbundel Super spontaan en totaal niet ongemakkelijk uit. Ze gebruikt haar poëzie om praten over de kronkels in je hoofd handen en voeten te geven. Dit doet ze eveneens in haar werk bij het project Alles Goed, om het taboe op depressie te verminderen. Ze is tevens ambassadeur bij Samen Sterk zonder Stigma.

Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop, aan de programmagroep Brein & Cognitie, afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis, een TOP GGZ instelling voor specialistische autisme-zorg. Als hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc (Dutch Autism and ADHD research group) doet ze onder andere onderzoek naar veroudering, kwaliteit van leven, cognitieve functies (zoals executieve functies, aandacht en geheugen) en interventies voor kinderen en volwassenen met een diagnose autisme en/of ADHD.

Jetske Brouwer (moderator) is programmamaker bij SPUI25 en freelance redacteur, onder meer voor de Nederlandse Boekengids en De Groene Amsterdammer.

Gerelateerde programma’s
13 04 22
Het naoorlogse beleid ten aanzien van Duitsers in Nederland
Afrekenen met de vijand

Op 20 oktober 1944 verklaarde de Nederlandse regering in ballingschap in Londen alle Duitsers in het Nederlands koninkrijk tot vijandelijk onderdanen. Wat was de impact van dit Nederlandse beleid voor Duitse Nederlanders en de generaties die volgden? Naar aanleiding van haar boek ‘Afrekenen met de vijand’ gaat Marieke Oprel hierover in gesprek.

Datum
Woensdag 13 apr 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
01 10 21
Letteren Live #15

In aflevering 15 van Letteren Live interviewt Marjolijn de Cocq Imme Dros over haar nieuwe roman Gisterland (Van Oorschot). Mariken Heitman en Kenneth van Zijl gaan in gesprek over Heitmans nieuwe roman Wormmaan (Atlas Contact). Tussendoor schijnt Roeland Dobbelaer zijn licht op twee romans die dit jaar verschenen over Frida Kahlo bij uitgeverij Orlando.

Datum
Vrijdag 1 okt 2021 12:00 – 13:00
Locatie
Online
22 09 21
Race and Common Humanity in Enlightenment Thought
The Color of Equality

The Enlightenment is often either praised as the wellspring of egalitarianism and the modern philosophy of human rights or blamed as the source of racism, sexism, and all that has gone wrong in modernity. On the basis of his new book, The Color of Equality: Race and Common Humanity in Enlightenment Thought (University of Pennsylvania Press), historian Devin J. Vartija will discuss the contradictory legacy of the Enlightenment together with Shiru Lim, Amada M’charek, Silvia Sebastiani and Alicia Montoya.

Datum
Woensdag 22 sep 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25