© The Party Sales and Hassan Fazili
Decolonising La Mer Mortelle

De verbeelding van vluchtelingschap: op zoek naar alternatieven

EU-landen hebben de dodelijkste grenzen ter wereld; jaarlijks sterven er duizenden mensen, veelal afkomstig uit Afrika en het Midden Oosten. Vele anderen worden er vastgehouden en leven onder erbarmelijke omstandigheden als ‘illegalen’, waardoor zij gemakkelijk te exploiteren en deporteren zijn. In de driedelige serie Decolonising La Mer Mortelle onderzoeken we alternatieven voor deze dodelijke situatie. In deze tweede Nederlandstalige editie – met de verkiezingen in het vooruitzicht – laten we de verbeelding spreken: welke dekoloniale alternatieven voor het huidige beleid kunnen wij ons voorstellen?

Steeds vaker gaan er kritische stemmen op dat de huidige situatie aan de Europese grenzen alleen mogelijk is vanwege de voortduring van kolonialiteit, waarin de levens van sommige mensen als zoveel minder waardig worden beschouwd dan die van anderen. De francofone Martinikaanse auteur en politicus Aimé Césaire sprak in de context van dergelijke diepe ongelijkheid in termen van “dingificatie” (de mens wordt een ding), wat hij als de essentie van kolonialisme beschouwde. De recente migratie-akkoorden tussen Tunesië en de EU – op initiatief van Nederland en Italië, ondanks waarschuwingen voor grove mensenrechtenschendingen van menige organisatie – zijn een pijnlijke illustratie.

In deze tweede editie van Decolonising La Mer Mortelle zoomen Tesseltje de Lange, Kiza Magendane en Tamara van den Berg onder leiding van Yolande Jansen uit van het huidige vluchtelingenbeleid, om het te kunnen her-verbeelden en her-denken. Welke maatschappelijke, politieke en discursieve veranderingen zijn er nodig om een dekoloniaal vluchtelingschap te creëren?

Over de sprekers

Tesseltje de Lange is hoogleraar Europees Migratierecht en directeur van het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij onderzoekt de Europese regulering van (economische) migratie en integratie. Zij specialiseert zich in thema’s als migratie en ondernemerschap, economische integratie van vluchtelingen, kennismigratie, gezinsmigratie en recht op toegang tot arbeid voor gezinsleden van migranten.

Kiza Magendane is politicoloog, schrijver en beleidsondernemer. Hij schrijft essays en reportages voor NRC, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Hij is oprichter van het politiek platform Progressief Café. Eerder werkt hij bij The Broker in Den Haag als kennismakelaar in internationale duurzame ontwikkeling. Hij is de auteur van Met Nederland in therapie (2021).

Tamara van den Berg is promovendus aan de KU Leuven, waar zij werkt binnen de FWO-onderzoeksgroep Justice & Migration. Momenteel is zij visiting PhD-researcher bij de afdeling politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

Yolande Jansen (moderator) is universitair hoofddocent filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar humanisme in relatie tot religie en seculariteit voor de Socrates Stichting bij de Vrije Universiteit.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
12 09 23
Decolonising La Mer Mortelle: The Experiences of Migrants at the European Borders

EU countries have the most mortal borders of the world, with thousands of deaths of African and Middle Eastern people each year and many more detained or living under deplorable circumstances as “illegal”—which makes them easily exploitable and deportable people. In this first edition of Decolonising La Mer Mortelle, we center the experiences and ideas of refugees themselves to explore alternatives for today’s lethal situation. How to get out of the current dynamic in which public empathy surges at dramatic moments, but is succeeded by policies that supposedly “prevent” dramas, yet actually worsen refugees’ situation?

Datum
Dinsdag 12 sep 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25