De Stelling van...

Judith Belinfante

Stelling in een reeks uitdagende voordrachten waarin prominente wetenschappers en bestuurders aan de hand van een door henzelf gekozen stelling spreken over actuele thema’s.

Tijdens de eerstvolgende editie van de voordrachtenreeks De stelling van … spreekt Judith Belinfante, oud-hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de UvA. Haar stelling is: ‘Met het oog op de vergrijzing is arbeidsmigratie een must.’

Al jaren wordt er gediscussieerd over migranten, minderheden en de effecten daarvan in Nederland. Die discussie wordt steeds scherper en migratie wordt daardoor steeds vaker in een negatief daglicht gesteld, betoogt Belinfante. Het zou ons land benadelen. Echter migratie, in het bijzonder arbeidsmigratie is een instrument om de schadelijke effecten van negatieve demografische ontwikkeling – de vergrijzing – in Europa het hoofd te bieden. Daarnaast doen arbeidsmigranten, geschoold maar ook ongeschoold, werk waarvoor geen autochtonen meer beschikbaar (willen) zijn.

Onderzoek wijst uit dat migratie voor mensen uit ontwikkelingslanden een strategie is om een beter inkomen te verwerven voor henzelf, hun familie en hun omgeving. Er zijn ook studies gedaan naar de zogeheten remittances, de bedragen die door migranten teruggestuurd werden naar het herkomstland. In 1990 was dat volgens officiële gegevens $ US 31.1 miljard, in 2000 84.4 miljard en in 2007 240 miljard. Maar omdat voor deze remittances vaak niet-officiële bancaire kanalen worden gebruikt, schat men dat in 2006 niet 150 miljard $ US maar eerder 300 miljard $ US naar de herkomstlanden is gegaan. Deze door de migranten zelf bijeengebrachte bedragen vormen een wezenlijk deel van het ontwikkelingspotentieel, en zijn nu opgenomen in het beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

Helaas ontstaan door de grote internationale migratiedruk ook misstanden: mensenhandel en vrouwenhandel waarin door criminelen enorme winsten worden gemaakt. Het is volgens Belinfante zaak door goed internationaal overleg de misstanden aan te pakken om de positieve mogelijkheden van arbeidsmigratie ten volle te kunnen benutten.

Over de spreker

Judith Belinfante was van 2003 tot 2008 hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. In april 2008 werd Belinfante benoemd tot directeur a.i. van de Divisie Erfgoed van de UvA, waarvan ze in december afscheid nam.

Voor die tijd was Belinfante onder meer directeur van het Joods Historisch Museum. Onder haar leiding groeide het museum uit tot een van de belangrijkste Europese musea voor joodse geschiedenis en cultuur. Van 1987 tot 1991 was Belinfante voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de periode 1998-2002 was zij lid van de Tweede Kamer.

Recent speelde Belinfante als voorzitter van Amsterdam Wereldboekenstad een hoofdrol bij het verwerven van de titel Wereldboekenstad voor Amsterdam.

De stelling van…

 De stelling van …is een reeks uitdagende voordrachten door prominente wetenschappers van de UvA. Hierin spreken zij zich – aan de hand van een door henzelf gekozen stelling – uit over zowel de grondslagen als de grenzen van hun vakgebied. Het gaat om actuele thema’s uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Maandelijks is er een nieuwe editie. De stelling van … is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, Academisch-cultureel centrum SPUI25 en de UvA-universiteitshoogleraren Louise Fresco, Robbert Dijkgraaf en Johan van Benthem.

 

Gerelateerde programma’s
04 03 19
Uitbuiting op de arbeidsmarkt

Vele duizenden arbeidsmigranten werken in Nederland onder zeer slechte omstandigheden. Ze werken onder het minimumloon, draaien teveel uren en worden slecht behandeld. Hoe is dit mogelijk? En wat valt eraan te doen?

Datum
Maandag 4 mrt 2019 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25