Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

2012

Resultaten: 1 - 20 van 217
Resultaten: 1 - 20 van 217
 • 19 dec 2012
  Woensdag | Boekpresentatie: Andermans honger

  17:00 - 19:00 | Lezing

  Met Joep Leerssen, Christian Noack en Lindsay Jansen. 1845-52 en 1932-33 waren rampzalige tijden voor respectievelijk Ierland en Oekraïne. Dit kwam door twee verwoestende hongersnoden – de Grote Ierse Hongersnood of ...

 • 18 dec 2012
  Dinsdag | Boekpresentatie. Kijken in de ziel: artsen

  15:45 - 17:00 | Lezing

  De interviews van Coen Verbraak met psychiaters, toptrainers, strafpleiters en politici werden door honderdduizenden kijkers gevolgd. Nu is er de bundeling van twaalf gesprekken met bevlogen medisch specialisten. ...

 • 18 dec 2012
  Dinsdag | Lunchlezing. 'Meeschrijven aan het laatste hoofdstuk’ – literatuur en de euthanasiediscussie

  12:15 - 13:00 | Lezing

  Het debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding is genoegzaam bekend uit kranten en tijdschriften, van televisie en radio. Levensbeëindiging speelt echter ook steeds vaker een rol in de kunsten, waaronder de ...

 • 17 dec 2012
  Maandag | Symposium: De filosofie van wetenschappelijke verklaring en begrip

  13:00 - 17:00 | Lezing

  Door wetenschappelijke verklaringen is ons begrip van de wereld enorm toegenomen, en het streven naar begrip is een belangrijke motivatie om wetenschap te bedrijven. Maar hoe werkt wetenschappelijk begrijpen? Een ...

 • 13 dec 2012
  Donderdag | Finaledag Nationale Schrijfwedstrijd 2012

  16:00 - 19:00 | Lezing

  Feestelijke middag rond de bekendmaking van de winnaar van de Nationale Schrijfwedstrijd, een initiatief van NWO/ZonMw, in het kader van de bevordering van begrijpelijkheid van communicatie. Thema dit jaar is de ...

 • 12 dec 2012
  Woensdag | Twist met ons, twist met ons, twist niet met mate

  17:00 - 18:00 | Lezing

  Luc Devoldere neemt de verhoudingen tussen Nederland en België onder de loep. Wat verbindt ons, waarin verschillen we, en wat zijn de gemeenplaatsen? Lezing in de multidisciplinaire programmareeks Actueel, ...

 • 11 dec 2012
  Dinsdag | Herman Franke en de ziel van Nederland

  20:00 - 22:00 | Lezing

  Tijdens deze avond wordt De ziel van Nederland gepresenteerd, een bloemlezing uit Herman Frankes prikkelende cultuurbeschouwingen. Journalist en schrijver Aleid Truijens, schrijver Manon Uphoff en criminoloog Sibo ...

 • 10 dec 2012
  Maandag | Galilei's Dialogo: het verbodenste boek van allemaal

  17:00 - 19:00 | Lezing

  Verboden boeken zijn in, maar welk boek is ooit verbodener geweest dan het sprankelende werk dat Galilei zijn fameuze proces heeft bezorgd? Dat boek is de Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen. Het ...

 • 7 dec 2012
  Vrijdag | Letteren &cetera

  17:00 - 18:30 | Lezing

  De literaire talkshow van het Nederlands Letterenfonds, waarin directeur Pieter Steinz iedere maand drie auteurs interviewt in SPUI25. Ditmaal: Christiaan Weijts, Saskia Goldschmidt en Peter Delpeut. Wees welkom!

 • 6 dec 2012
  Donderdag | De rol van het slachtoffer in het strafproces

  20:00 - 22:00 | Lezing

  Het slachtoffer in het strafproces kent momenteel een stevige lobby. Van oudsher bestaat een strafproces uit drie partijen – OM, rechter en dader – maar inmiddels heeft ook het slachtoffer een plaats in het proces ...

 • 6 dec 2012
  Donderdag | Lunchlezing. Pijn en lijden in vroegmoderne literatuur

  12:15 - 13:00 | Lezing

  Pijn kent een culturele geschiedenis. In het laatmiddeleeuwse katholicisme gold lichamelijke pijn als een vorm van imitatio christi, en daarmee als een weg naar het heil. Deze gedachte werd tijdens de vroegmoderne ...

 • 4 dec 2012
  Dinsdag | KNAW Tweegesprek: stemmen van Afrika in Nederland

  16:00 - 18:00 | Lezing

  Tweede editie van de serie Stemmen van Afrika in Nederland. Hoogleraar muziekcognitie Henkjan Honing en musicus Neco Novela gaan met elkaar in gesprek over het gedeelde verleden en de gemeenschappelijke toekomst van ...

 • 3 dec 2012
  Maandag | Behandeling van asielaanvragen buiten de EU: uit het oog, uit het hart?

  17:15 - 19:00 | Lezing

  De toestroom van asielzoekers is al jaren een hoofdpijndossier voor politici. Om de asielzoekersproblematiek aan te pakken wordt in steeds meer gevallen overwogen om asielverzoeken buiten de Europese Unie af te ...

 • 30 nov 2012
  Vrijdag | Slotdebat Nederland Leest

  10:30 - 12:30 | Lezing

  Nederland Leest, Nederland Praat. Ter afsluiting van de campagne Nederland Leest wordt een slotdebat georganiseerd rondom W.F. Hermans' De donkere kamer van Damokles. Debatteer mee!

 • 29 nov 2012
  Donderdag | Boekpresentatie: Wat werkt nu werkelijk?

  20:00 - 22:00 | Lezing

  In het boek 'Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies' onderzoeken prominente auteurs de beste en slechtste interventies op het gebied van criminaliteit, jeugd, gezondheid, ...

 • 29 nov 2012
  Donderdag | Bijzondere Lezing door prof. dr. Arjen Versloot

  17:15 - 18:15 | Lezing

  Prof. dr. Arjen Versloot is hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen. Daarin opgenomen de Bijzondere leerstoel Friese taalkunde, ingesteld vanwege de Fryske Akademy ...

 • 27 nov 2012
  Dinsdag | Boekpresentatie Marc De Kesel, 'Auschwitz mon amour'

  17:00 - 19:00 | Lezing

  In het kader van de lezingencyclus ‘Freud nu’ presenteert Uitgeverij Boom, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) en de Stichting Psychoanalyse en Cultuur, Marc De Kesels 'Auschwitz ...

 • 26 nov 2012
  Maandag | De koloniale oorlog, 1945, 1950

  20:00 - 22:00 | Lezing

  Hoe komt het toch dat de steeds oplaaiende discussie over de militaire operaties en de guerrilla-oorlog van het Nederlandse leger in het Indonesië (1946-1950) verzanden en geen blijvende scherpe zelfanalyse opleveren ...

 • 26 nov 2012
  Maandag | DNA, archeologie en genealogie: zoektocht naar identiteit

  17:00 - 19:00 | Lezing

  Lezing en debat over Amade M’Charek’s onderzoek naar opmerkelijke stedelijke projecten waar genetica, genealogie en archeologie samenkomen in een zoektocht naar wat de Nederlandse identiteit is. Speciale gast is ...

 • 23 nov 2012
  Vrijdag | Boekpresentatie: Een ongeluk in slowmotion

  17:00 - 19:00 | Lezing

  Feestelijke boekpresentatie van 'Een ongeluk in slowmotion, aantekeningen van een ramptoerist' van Ewald Engelen, waarin hij verslag doet van de veelkoppige crisis waar we al een half decennium mee worstelen. Met ...