SPUI25 op Locatie: De vluchtelingencrisis. Politieke constellaties en historische patronen

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA)

23feb2016 20.00 - 21.30

Lezing

De komst van vluchtelingen uit het Midden Oosten en de Hoorn van Afrika heeft geleid tot een diepe politieke crisis. Hoe wordt de problematiek neergezet in media, beleid en wetenschap? Geesteswetenschappers belichten de politieke talen en beelden die worden gebruikt om de problematiek te doorgronden en beleid te maken. Met: Frank van Vree, Rens Bod, Leo Lucassen, Yolande Jansen, Huub Dijstelbloem, Khaled Al Haj Saleh, Robbert Woltering en Michiel Leezenberg. Locatie: Aula.

Let op: door overweldigende belangstelling is dit programma verplaatst naar de Aula van de UvA (Singel 411).

Wat leren termen als 'vluchtelingencrisis' en ‘migratie managen’ ons over nieuwe vormen van nationalisme en staatsvorming en over de rol van het begrip 'crisis' in de politiek van de Europese Unie? Vervolgens stellen de wetenschappers fundamentele vragen bij de gevolgen van deze beeldvorming en dit beleid voor de vluchtelingen.

Dit programma is een vervolg op 'De vluchtelingencrisis - geesteswetenschappelijke perspectieven'.

Programma

Welkom: Rens Bod (moderator) (hoogleraar Computationele en Digitale geesteswetenschappen)

Inleiding: Frank van Vree (decaan Faculteit der Geesteswetenschappen en hoogleraar Mediastudies)

Minilezingen:

  • 'Waarom feiten tegenwoordig als activisme worden afgedaan: vluchtelingen toen en nu.' Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar Sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
  • 'De crisis in de vluchtelingencrisis.' Yolande Jansen, bijzonder hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit.
  •  'Grenzen en mobiliteit en de transformatie van staten'. Huub Dijstelbloem, hoogleraar Filosofie van wetenschap en politiek en senior onderzoeker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  • Khaled Al Haj Saleh, general director van de Civil and Social Relief Organisation, die zich inzet voor een menswaardig bestaan voor Syriërs dmv het ondersteunen van de civil society, lokale initiatieven en de relevante hulporganisaties.

Na de vier presentaties volgt een paneldiscussie. Daar schuiven nog twee specialisten bij aan:   
Robbert Woltering (ud Arabische talen en culturen, directeur Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies) en Michiel Leezenberg (uhd Wijsbegeerte en Islam in de moderne wereld) 

Aansluitend is er een borrel.

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25