Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de reeks ‘Stand van de Wetenschap’ spreken Geert Jan Stams en Anouk Spruit onder leiding van Lenneke Hoedemaker over de actuele stand van de wetenschap in de Forensische Orthopedagogiek.

Detail Summary
Datum 11 december 2014
Tijd 20:00 - 22:00
Locatie Spui 25

In deze reeks van Stand van de Wetenschap staat Forensische Orthopedagogiek centraal. Geert Jan Stams en Anouk Spruit zullen het in hun presentatie ‘Voor straf meedoen’ hebben over justitiële maatregelen die vanuit Forensisch Orthopedagogisch perspectief tot doel hebben om kinderen en jongeren uiteindelijk weer te laten participeren in de samenleving. Zij zullen het enerzijds hebben over de betekenis van straf, met name het nut ervan, en anderzijds over een belangrijk theoretisch model dat betrekking heeft op effectief justitieel ingrijpen. Hoe doe je dat?

 

Over de sprekers

Geert Jan Stams  

Geert Jan Stams studeerde in 1991 af in het inrichtingswerk aan de Haagse Hogeschool. In 1994 rondde hij zijn studie pedagogiek af aan de Universiteit Leiden en in 1998 promoveerde Stams op een experimenteel longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van 7-jarige adoptiekinderen. Na een periode in de (forensische) jeugdzorg werkzaam te zijn geweest als groepsleider en later als gedragskundige, ging hij in 2001 aan de Universiteit Leiden werken als Universitair Docent en in 2002 als Universitair Hoofddocent bij de UvA. In september 2007 startte hij samen met Prof. dr. Peter van der Laan Forensische Orthopedagogiek aan de UvA om een brug te slaan tussen theorie en praktijk in de forensische jeugdzorg. In 2010 werd Stams benoemd tot gewoon hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek aan de UvA. Stams is gespecialiseerd in de ontwikkeling en aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen.

 

Anouk Spruit 

Anouk Spruit werkt als aio bij de onderzoeksgroep Forensische orthopedagogiek, waar zij onderzoek doet naar de relatie tussen sportparticipatie en delinquent gedrag bij jongeren. Dit promotietraject bestaat uit meta-analyses naar de relatie tussen sport en jeugddelinquentie en een effectonderzoek naar een sportinterventie “Alleen jij bepaalt” van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze interventie wordt ingezet bij jongeren van het praktijkonderwijs uit grote steden, met als doel delinquent gedrag te voorkomen. Anouk is in 2014 afgestudeerd als forensisch orthopedagoog aan de UvA. Haar afstudeeronderzoek heeft zij gedaan in de Filipijnen, waar zij heeft gekeken of de geboden zorg aan jeugddelinquenten in Filipijnse instellingen aansluit bij hun criminogene behoeften.

Lenneke Hoedemaker 

Lenneke Hoedemaker is een alumna van de UvA (Europese studies, 1994) en is freelance gespreksleider en producent van documentaires.

 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam