Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Lunchlezingen waarin jonge wetenschappers aan het begin van hun academische loopbaan hun onderzoek presenteren. In geschiedkundig onderzoek wordt vaak de nadruk gelegd op tekstuele bronnen, terwijl ook andere soort bronnen informatief kunnen zijn. Wat kunnen historici leren van objecten? Caroline Drieënhuizen vertelt over koloniale collecties als vensters op de geschiedenis.

Detail Summary
Datum 4 december 2014
Tijd 13:15 - 13:50
Locatie Spui 25

Materiële collecties worden, geïnspireerd door ontwikkelingen in met name de sociale wetenschappen, steeds vaker ook door (cultuur)historici als rijke bronnen van informatie beschouwd. Objecten zijn namelijk meer dan slechts hun uiterlijke verschijningsvorm: ze zijn ook 'semioforen', ofwel betekenisdragers. Objecten worden in een interactief en subjectief proces tussen artefact en mens voorzien van sociaal geconstrueerde betekenissen, die veranderlijk kunnen zijn door tijd, plaats en persoon. 

Objecten en collecties bieden een venster op de samenleving, omdat hun betekenissen in relatie staan met historische en hedendaagse sociale relaties en politieke ontwikkelingen. Het bestuderen van betekenissen die Europeanen gaven aan objecten uit de koloniën biedt inzichten in wereldbeelden, opvattingen en de veranderende samenlevingen van de negentiende en twintigste eeuw. Bovendien dwingt deze methode de historicus buiten traditionele denkkaders te treden en algemeen aanvaarde begrippen te bevragen.  

Aan de hand van enkele voorwerpen gaat Drieënhuizen in deze lezing in op de ontwikkeling en het functioneren van de Europese elite van Nederlands-Indië en zal ze uitleggen welke inzichten de voorwerpen geven in fenomenen als kolonialisme, natievorming en dekolonisatie. 

Over de spreker 

Caroline Drieënhuizen (1983) promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de koloniale Europese elite van Nederlands-Indië en de materiële collecties van deze groep. Ze is sinds 2011 universitair docent Cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit en sinds 2010 als docent werkzaam bij Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA.  

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam