Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Politici maken altijd weloverwogen, rationele beslissingen gebaseerd op de harde feiten. Toch? Jongerenredactie SPUI25 in Spe waagt dit te betwijfelen en onderzoekt de rol van emotie in politiek. In hoeverre hebben onderbuikgevoelens – van burgers en beleidsmakers zelf – invloed op de politiek? Met Jos van der Lans, Gijs Schumacher en Irene van Staveren.

Detail Summary
Datum 1 december 2014
Tijd 20:00 - 21:30
Locatie Spui 25

Politiek heeft betrekking op mensen en bestaat daardoor voor een belangrijk deel uit emotie, zou je zeggen. Toch is de rational choice-theorie, afkomstig uit de economie, nog steeds het belangrijkste model voor het analyseren van de politiek. Processen en beslissingen zouden het resultaat zijn van rationele overwegingen. Maar is dat wel zo? Hebben we niet meer aan de politieke psychologie als verklaringsmodel? Gevoelens van burgers lijken een enorme motor te kunnen zijn achter een beslissing om – bijvoorbeeld - de regering van Oekraïne onder druk te zetten als het aankomt op hun interne politiek. En de gevoelens van politici mogen ook niet onder het tapijt geveegd worden. Het feit dat Bert Koenders en Frans Timmermans jaren niet goed met elkaar overweg konden zal bijvoorbeeld ook van invloed zijn geweest op hun politieke samenwerking.  

Jongerenredactie SPUI25 in Spe probeert te achterhalen welke rol politieke psychologie nu inneemt in de Nederlandse politiek. Welke invalshoek nemen Nederlandse politici bij het maken van beleid? Gaan zij uit van rationele drijfveren of worden groepsgevoel, angst en andere emotionele factoren ook meegenomen in hun beslissingen? 

Over de sprekers

Gijs Schumacher (1982) is universitair docent politicologie aan de University of Southern Denmark in Odense. Hij doet onderzoek naar de rol van politieke partijen in het democratisch proces. Daarnaast is hij verbonden aan het project "High-risk politics" van de Vrije Universiteit Amsterdam. Gijs is mede-oprichter van het blog stukroodvlees.nl en heeft hier recent gepubliceerd over het emotioneel gehalte van de Nederlandse politiek.

Jos van der Lans (1954) is cultuurpsycholoog, journalist en publicist. Tussen 1999 en 2007 was hij lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Hij schreef onder andere voor de Volkskrant, de Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. Van der Lans houdt zich in het bijzonder bezig met brede sociale sector, van welzijnswerk tot volkshuisvesting, van jeugdzorg tot vrijwilligerswerk. Hij schrijft en spreekt voor op de veranderende rolverdeling tussen (lokale) overheden, instituties, professionals en burgers. Zie ook zijn website of Twitter.

Irene van Staveren (1963) is hoogleraar pluralist development economics aan het Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gespecialiseerd in ethiek en filosofie van de economie. Daarnaast is ze lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Recent publiceerde ze vanuit de RMO het rapport "De Verleiding Weerstaan" over nudging en de autonomiekloof in het democratisch beleidsproces.

SPUI25 in Spe

De jongerenredactieraad van Academisch-Cultureel Centrum SPUI25, SPUI25 in spe, organiseert een paar keer per jaar een activiteit over een onderwerp dat de leden willen agenderen en organiseren. 

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam