Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studeren moet sneller, efficiënter, en een studie moet het liefst aantoonbaar ‘nut’ hebben. Maar wat is dit ‘nut’? En hoe zou de universiteit er over 20 jaar uit kunnen, of moeten, zien? Een debat met Willem Otterspeer, Boris Slijper, Paul van der Heijden en Madeleine Moret. Moderatoren: Jesse Rutters en Gert-Jan Wijburg.

Detail Summary
Datum 23 september 2013
Tijd 20:00 - 22:00
Locatie Spui 25

In de jaren ’90 van de vorige eeuw is de maatschappelijke en politieke kijk op het wetenschappelijk onderwijs sterk veranderd. Waarom zoveel gemeenschapsgeld die kant op als een universiteit zo weinig zichtbaar maatschappelijk en direct economisch nut heeft? Deze gedachtegang heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Nederland. Universiteiten zijn aan het veranderen en lijken meer dan ooit gebrand op het zo snel mogelijk door een studie jagen van studenten.

Als gevolg van de crisis wordt er hard bezuinigd op studenten. Met de bezuinigingen op de studiebeurs en de OV-jaarkaart lijkt de rijksoverheid bovenstaande gedachte verder uit te werken. Studeren moet sneller, efficiënter, en een studie moet het liefst aantoonbaar ‘nut’ hebben. Maar wat is dit ‘nut’? Wat is de eigenlijke functie van een universiteit en de opleidingen die zij aanbiedt? Het moge duidelijk zijn dat er geen eenduidig beeld bestaat over de rol die de universiteit in onze samenleving vervult. Wat is het uiteindelijke doel van de universiteit? En hoe kan dit doel het beste verwezenlijkt worden?

 

SPUI25 in spé nodigt u op maandag 23 september uit voor een avond waarin door experts wordt gesproken over de veranderende rol en inhoud van de universiteit in Nederland.  De verschillende sprekers zullen met elkaar en het publiek in debat gaan om te achterhalen of de kritiek die de universiteit in de jaren ’90 ontving wel terecht was en wat de effecten zijn van de uitwerking van deze kritiek en hoe deze effecten te waarderen. Zij zullen proberen een antwoord te formuleren op de vraag hoe de Nederlandse universiteit er in 2033 uit zou moeten zien.

 

Om het debat informeel voort te zetten, trakteert SPUI25 in spé u na afloop op een glaasje.

De sprekers

  • Willem Otterspeer studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit Utrecht en is sinds 1997 hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij heeft onder andere geschreven voor NRC Handelsblad, de Volkskrant en De Gids. Op 23 september leidt hij de discussie in.
  • Boris Slijper is Docent Sociologie aan de Vrije Universiteit en docent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorman van het collectief ‘Verontruste VU’ers’ en doceert over verschillende sociologische en politicologische thema’s. Hij is tegenstander van de bestuurlijke vernieuwingen die hij ziet plaatsvinden op de VU. Hij ageert tegen de bezuinigende maatregelen waardoor medewerkers en studenten meer en meer als nummer worden gezien en zo min mogelijk tijd – en dus geld – mogen kosten.

  • Paul van der Heijden is oud-rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden, en daarnaast hoogleraar Internationaal Arbeidsrecht aan laatstgenoemde universiteit. In zijn afscheidsinterview als rector magnificus met het Leids Universitair Weekblad ‘Mare’, vertelt hij over zijn standpunt ten aanzien van de ontwikkelingen op de universiteit die hij tijdens zijn ambtstermijnen heeft zien plaatsvinden. Hij stelt dat hij een aanhanger is van het Bildungsideal (Een ideaal waarin intellectuele zelfontplooing centraal staat) maar is tegelijkertijd van mening dat mensen die enkel leven naar die gedachte ‘leven in een wereld die niet meer bestaat’.

  • Madeleine Moret studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed een master in Internationale Betrekkingen en Islam in the Modern World. Na haar studie liep ze stage bij de VN en de Nederlandse ambassade in Riyad. Na een jaar in het talentprogramma van Shell, promoveert ze nu aan het Amsterdam Institute of Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam. Haar promotie-onderzoek is onderdeel van de vakgroep Challenges to Democratic Representation. Op 23 september zal zij haar visie geven op de toekomst van de universiteit als onderwijsinstelling.

 

SPUI25 in Spé

De junior redactieraad van Academisch-Cultureel Centrum SPUI25,

SPUI25 in spé, organiseert een paar keer per jaar een activiteit over een onderwerp dat de leden willen agenderen en organiseren. Het spits van de lezingenreeks wordt afgebeten met een onderwerp dat alle redactieleden, studenten en recent afgestudeerden, na aan het hart ligt.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam