Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een avond over Susan Sontag en haar omhelzing van camp . Consumptiecultuur als een bron van zinnelijkheid, genot, en speelsheid. Met medewerking van onder andere Daniel Horowitz en Jaap Kooijman.

Detail Summary
Datum 10 december 2009
Tijd 19:00 - 21:00
Locatie Spui 25

'It's good because it's awful.' Dat is volgens de Amerikaanse schrijfster Susan Sontag de ultieme omschrijving van 'camp.' In Consuming Pleasures staat Sontag's invloedrijke essay Notes on "Camp" (1964) centraal. Dit stuk markeerde haar doorbraak als een van de meest toonaangevende intellectuelen en cultuurcritici van haar generatie. Ook veranderde het voorgoed de manier waarop we naar de consumptiecultuur kijken, en naar de 'mooie kitsch' die daar deel van uitmaakt.

De Amerikaanse historicus Daniel Horowitz heeft als een van de eersten onderzoek gedaan in de recent opengestelde persoonlijke archieven van Susan Sontag. Hij betoogt dat Sontag's omhelzing van camp een belangrijke breuk vormt met de afkeer die Amerikaanse intellectuelen traditioneel voelden voor de overdadige materiële welvaart in de VS en de 'zielloze' consumptiecultuur die daaruit voortkwam. Sontag brak juist de lans voor de consumptiecultuur als een bron van zinnelijkheid, genot, en speelsheid. Zoals uit Sontag's persoonlijke dagboeken en noties blijkt, speelde de worsteling met haar eigen seksualiteit een belangrijke rol in de totstandkoming van haar ideeën over camp. Zo werd zij de eerste die seksualiteit een centrale rol gaf in ons denken over de consumptiemaatschappij.

Sinds de publicatie afgelopen jaar van het eerste deel van haar nagelaten aantekeningen (Reborn: Journal and Notebooks, 1947-1963) staat Susan Sontag weer midden in de aandacht. Hoewel deze egodocumenten de lezer een intieme blik gunnen in haar leef- en denkwereld, blijven er ook aanzienlijke hiaten. Deze komen voort uit de keuzes die Sontag's zoon David Rieff uit het beschikbare materiaal heeft gemaakt. Horowitz biedt hierop een verhelderende en provocatieve aanvulling.

In Consuming Pleasures gaat Daniel Horowitz in debat met Jaap Kooijman over Sontag, camp, consumptie en seksualiteit.

Voertaal: Engels

Daniel Horowitz

Daniel Horowitz is historicus en verbonden aan Smith College in Northampton, Massachusetts. Hij is de auteur van verschillende werken over de Amerikaanse consumptiecultuur. Ook publiceerde hij een baanbrekende biografie over de Amerikaanse feministe Betty Friedan, schrijfster van het boek The Feminine Mystique.

Jaap Kooijman

Jaap Kooijman is universitair hoofddocent Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe popcultuur (film, televisie, popmuziek) zich verhoudt tot kunst en politiek, waarbij begrippen als Amerikanisering, culturele identiteit en intertekstualiteit een grote rol spelen. Zijn meest recente boek is Fabricating the Absolute Fake (2008), waarin Kooijman onderzoekt hoe ‘Amerika' wordt verbeeld in hedendaagse mondiale popcultuur.

Aanmelden

Toegang tot deze activiteit is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden via onderstaande link AANMELDEN.

Als u meerdere plaatsen wilt reserveren dient u het formulier nogmaals in te vullen.

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam

Deelname