Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In deze Bijzondere Lezing spreekt prof. dr. Jeroen Bons over de inhoud en betekenis van het retorische onderwijs in de oudheid.

Detail Summary
Datum 19 november 2009
Tijd 16:15 - 17:30
Locatie Spui 25

Sinds de oudheid kent het retorica-onderwijs het onderscheid tussen kennis van retorische techniek enerzijds en de toepassing ervan in voorkomende gevallen anderzijds. Het eerste is het elementaire niveau, het tweede het gevorderde. De succesvolle toepassing van retorica hangt samen met het vermogen het juiste doel te kiezen en daartoe de juiste keuze en selectie te maken uit het beschikbare arsenaal. Een gelegenheid waarnemen kan niet zonder verstandigheid. Beide elementen vereisen het vermogen te oordelen. Het juiste woord op het goede moment weten te treffen is het kenmerk van retorisch meesterschap, dat niet bereikt kan worden zonder retorische vakkennis, algemene kennis en ethische vorming.

De lezing beoogt inzicht te geven in de inhoud en betekenis van het retorische onderwijs voor gevorderen in de oudheid. Naast Isocrates en Aristoteles komen daarbij ook Cicero en Quintilianus aan bod.

Jeroen Bons

Prof. dr. J.A.E. (Jeroen) Bons studeerde klassieke talen in Utrecht en Nijmegen. Hij promoveerde op de retorische compositieleer bij Isocrates, en heeft sindsdien gepubliceerd over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de retorica. Hij is Fellow aan het University College Utrecht en bijzonder hoogleraar aan de UvA.

Bijzondere Lezingen

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen is een twintigtal bijzondere hoogleraren aan het werk. Deze wetenschappers hebben hun leerstoel verkregen van een stichting, instelling of instantie die hen in staat stelt onderzoek en onderwijs te verzorgen op specifieke vakgebieden. Het werk dat deze hoogleraren doen is interessant voor zeer uiteenlopend publiek.

De Illustere School gaat van start met de serie Bijzondere Lezingen, waarin deze hoogleraren u vertellen over hun onderzoeksgebied.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten in SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden via het inschrijfformulier onder de link AANMELDEN.

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam

Deelname