Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De biografie is een van de populairste literaire genres van vandaag. Maar het krijgt ook altijd dezelfde bezwaren: mag fictie het overnemen waar bronnen ontbreken? Willen we wel alles weten van een persoon? Is kritiek of juist lof op de gebiografeerde wel gepast? Deze vragen gelden evenzeer voor de vader van de Latijnse biografie, Cornelius Nepos, als voor biografen van vandaag.

Detail Summary
Datum 11 september 2020
Tijd 17:00 - 18:30

Het is opmerkelijk wat voor sterke positie de biografie, nog veel meer dan de roman, in de literatuur van de klassieke oudheid innam. Levens van exemplarische persoonlijkheden van allerlei slag (politici, generaal, filosofen, etcetera) werden aan de lopende band geschreven. Het was Cornelius Nepos die dit genre in de Latijnse literatuur introduceerde. Daarbij was hij zich bewust van de vooroordelen die eraan kleefden: het was oppervlakkig in vergelijking met geschiedschrijving, het was privé en soms simpelweg oninteressant. Dat zijn bezwaren die ook vandaag nog vaak worden geuit. En hoever mag een biograaf gaan in het inleven in zijn onderwerp, een gestorven of levende persoon, en het aanvullen waar informatie ontbreekt? In dit programma naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van Macht en Moraal van Cornelius Nepos, gaan biografen van vandaag in dialoog met de grondleggers in de oudheid.

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk is docent aan de Universiteit Utrecht, gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Richard Haasen is docent Klassieke Talen aan het Barlaeus Gymnasium en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Aanmelden

In afwachting van de (versoepeling van de) RIVM-maatregelen rondom corona kunnen wij nog geen uitsluitsel bieden over de definitieve vorm van dit evenement (fysiek in onze zaal, virtueel via een livestream of een combinatie).

Indien u het programma het liefst in de zaal zou willen bijwonen, vul dan het onderstaande formulier in:

AANMELDEN ZAAL

Bekijkt u het liever online, vul dan dit formulier in:

AANMELDEN ONLINE