Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Uit de PISA-meting, een driejaarlijks vergelijkend onderzoek onder 60.000 leerlingen uit 77 landen, kwamen verontrustende conclusies. Een kwart van de tieners in Nederland is onvoldoende geletterd en de kloof tussen leerlingen uit verschillende opleidingsniveaus wordt groter en groter. In hoeverre hangt dit samen met de crisis in het onderwijs?

Detail Summary
Datum 22 januari 2020
Tijd 17:00 -18:30
Spui 25

De leesvaardigheid in Nederland is tussen 2015 en 2018 significant gedaald, tot onder het gemiddelde van de vijftien EU-landen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt om een leesoffensief te starten, op te roepen tot meer voorlezen en kinderen al van jongs af aan in aanraking te laten komen met boeken. Maar zou de oplossing niet vooral bij beter (taal)onderwijs moeten liggen? In dit programma kijken we met experts naar deze zorgwekkende ontwikkeling, en denken we na over oplossingen en over hoe we het leesplezier weer terug kunnen krijgen in het onderwijs. Maite Karssenberg draagt een column voor. Moderatie: Diederik Burgersdijk.

Over de sprekers

Rosa van Gool is Martin van Amerongen-fellow bij De Groene Amsterdammer. Rosa studeerde klassieke talen aan de universiteiten van Amsterdam, Durham en Leiden. Ze liep stage bij onderzoeksplatform Investico en was redacteur bij deFusie. Sinds haar afstuderen is ze webredacteur voor De Gids en publiceerde ze artikelen in verschillende media.

MIchelle van Dijk is leraar Nederlands op een havo-/vwo-school waar hard wordt gewerkt aan de basistaalvaardigheid. Verder is zij altijd bezig haar vak en de literatuur toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen; onlangs verscheen haar hertaling van Couperus Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Zij is ook actief voor VO in actie. Deze actiegroep probeert ook de (kwalitatieve) tekorten in het voortgezet onderwijs beter inzichtelijk te maken en duidelijk te maken dat er echt iets moet gebeuren. 

Maite Karssenberg is schrijfster en historica. Ze werkt momenteel aan een biografie over het leven en werk van vrijdenkster en publiciste Geertruida Kapteyn-Muysken (1855-1920). Daarnaast schrijft ze voor diverse tijdschriften en is ze redacteur bij De Nederlandse Boekengids. Begin 2018 verscheen haar eerste boek: Snijpunt Isfahan,

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus en schrijver. Als docent is hij verbonden aan het Cartesius Lyceum en geeft literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn meest recente geredigeerde boek is Imagining Emperors in the Fourth Century AD; in maart 2018 verscheen zijn De Sluipwesp en de Leliën (Athenaeum, Polak & Van Gennep).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam