Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Het meest in het oog springend twistpunt in het Zwarte Piet-debat is de vraag of de figuur Piet racistisch is en welke veranderingen acceptabel zijn. Maar via het debat worden ook onderliggende discussienormen bevochten: wie mag hier wat van vinden, welke argumenten vinden we legitiem en waar en hoe mag dit debat gevoerd worden? Deze avond bespreken we de dynamiek en machtsrelaties van het debat.

Detail Summary
Datum 8 november 2019
Tijd 20:00 - 21:30
Locatie Spui 25
Zwarte Piet

Eerst licht Heleen Schols toe wat de belangrijkste bevindingen zijn uit haar recente proefschrift, Keeping things gezellig. Negotiating Dutchness and racism in the struggle over 'Black Pete'. Aan de hand van verschillende casestudies laat zij zien hoe een onderliggende strijd over betekenisgeving over racisme en nationale identiteit wordt uitgevochten in het Zwarte Piet- debat. Daarna volgt een panelgesprek met bijdragen van drie sprekers die in zeer verschillende rollen betrokken zijn geweest bij het Zwarte Piet-debat: Augusto de Campos Neto als adviseur bij de Expertiseunit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW, en Kunta Rincho als oprichter van Zwarte Piet Niet en medeoprichter van Kick Out Zwarte Piet, en Riccardo Osterwald als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van Gemeente Amsterdam die de bezwaren behandelde tegen een Sinterklaasintocht met Zwarte Pieten. Ook is ruimschoots gelegenheid voor vragen uit, en uitwisseling met het publiek.

Over de sprekers

Heleen Schols is sociaal psychologe en politicologe. Zij promoveerde in september dit jaar aan de UvA op een proefschrift in de politicologie, getiteld Keeping things gezellig. Negotiating Dutchness and racism in the struggle over 'Black Pete'.

Augusto de Campos Neto werkt als adviseur bij de Expertiseunit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW. In die rol ondersteunt hij onder andere gemeentes in het omgaan met polarisatievraagstukken waaronder die rondom Zwarte Piet.

Kunta Rincho is een antiracisme-activist en onder andere oprichter van Zwarte Piet Niet en mede-oprichter van Kick Out Zwarte Piet.

Riccardo Osterwald is jurist en werkzaam als afdelingshoofd publiekrecht, directie Juridische Zaken, bij Gemeente Amsterdam. In 2013 was hij voorzitter van de bezwaarschriftencommissie die de bezwaren behandelde tegen een Sinterklaasintocht met Zwarte Pieten.

Moderator: Fenneke Wekker

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam