Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Jongeren worden gezien als de dragers van de toekomst, maar het wordt duidelijk dat de samenleving wel erg sterk steunt op hun inzet en flexibiliteit. Wat heeft de arbeidsmarkt van de toekomst voor jongeren in petto? Welke eisen worden aan hen gesteld? Wie zijn potentieel succesvol op de arbeidsmarkt van morgen en wie lopen het risico tussen wal en schip te vallen? Wat kunnen we doen om iedereen binnenboord te houden?

Detail Summary
Datum 27 november 2019
Tijd 17:00 - 18:30
Locatie Spui 25
© Istockphoto

Tijdens dit programma presenteert arbeidseconoom Joop Schippers zijn whitepaper over jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen. Hij geeft hiermee diepgang aan een actueel thema dat onlangs door de Sociaal-Economische Raad naar voren is gebracht in het rapport Hoge verwachtingen. Schippers deed als NSvP/NIAS-fellow onderzoek naar deze problematiek. Welke politieke en maatschappelijke veranderingen zijn nodig? Hierover gaat Schippers in gesprek met Tanja Jadnanansing en Jurgen van der Hel en de zaal. Welke eisen worden aan jongeren gesteld op de arbeidsmarkt? Zijn die eisen realistisch? En wat doen we als niet iedereen kan meedoen?

Over de sprekers

Joop Schippers is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties betreffen het brede terrein van arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid, met een speciale focus op gender- en leeftijdsverschillen. Als NSvP/NIAS-fellow deed hij vijf maanden onderzoek naar jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen.

Tanja Jadnanansing is een uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid (2010-2016) sterk maakte voor het MBO. Later was zij programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College (Rotterdam) en sinds mei 2018 is ze voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

Jurgen van der Hel is derdejaars student opleiding Onderwijsassistent op het mboRijnland. Sinds juni 2019 is hij voorzitter van JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs), een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van mbo-studenten in Nederland. JOB is onderdeel van het SER Jongerenplatform en van Coalitie Y.

Sonia Sjollema was als arbeids- en organisatiepsycholoog bij diverse adviesbureaus werkzaam. Sinds 1999 geeft zij als directeur invulling aan het werkplan van de NSvP-Stichting Innovatief in Werk. De stichting jaagt het debat aan over de vraag wat de arbeidsmarkt van morgen vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam