Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Detail Summary
Datum 25 november 2019
Tijd 17:00 - 18:30
Locatie Spui 25
Hogeschool van Amsterdam

Door het tekort aan personeel in de kinderopvang heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het zogenaamde kwaliteitsdenken naar kwantiteitsdenken. Voorheen ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van kinderen, verbetering van kwaliteit en de opleiding van nieuwe professionals. Momenteel hebben het tekort aan personeel, de wachtlijsten en de beschikbaarheid van kinderopvang prioriteit. Wat heeft deze problematiek om het lijf, en hoe verhoudt deze zich tot eerdere ontwikkelingen in de sector? 

Over de reeks

In Van tekentafel tot praktijk laten we zien hoe academisch en praktijkgericht onderzoek elkaar aanvullen, telkens aan de hand van een ander thema. De Hogeschool van Amsterdam kent lectoraten met praktijkgericht onderzoek in verschillende disciplines. Veel praktijkgericht onderzoek bouwt voort op academisch onderzoek, en probeert een brug te slaan tussen nieuwe kennis en het werkveld.

Over de sprekers

Ruben Fukkink is zowel bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam als lector ‘De pedagogische functie in onderwijs en opvoeding’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde op het gebied van kinderopvang, pedagogische kwaliteit en het opleiden van pedagogisch medewerkers. Hij werkte eerder bij het Kohnstamm Instituut, waar opdrachtonderzoek wordt uitgevoerd naar onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp.

Elly Singer promoveerde op de geschiedenis van theorieën en beleid over de opvoeding van jonge kinderen. Ze is internationaal bekend door haar studies over spelen, leren, humor, taal, conflicten, diversiteit en vriendschap van 0- tot 12-jarigen in kindergroepen.  Ze was coauteur van de eerste Nederlandse Pedagogisch Kaders Kindercentra. Momenteel doet ze historisch onderzoek naar internationale wetenschappers die bepalend zijn (geweest) voor het pedagogisch denken over jonge kinderen.

Magda Heijtel is sinds 2018 directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De BK behartigt de belangen van 960 organisaties in Nederland. Zij heeft jarenlange ervaring in deze branche, waarvan meer dan 13 jaar als bestuurder bij Impuls, een kinderopvangorganisatie in Amsterdam-West. Vanuit deze rol heeft zij zich ingezet voor betere kinderopvang in Amsterdam.

Jochem Kootstra (moderator) is schrijver, antropoloog en moderator. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam