Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De wet schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames. Ulli d'Oliveira betoogt in zijn nieuwe boek dat ons hoogste rechtscollege dit aan zijn laars lapt. Tijdens zijn boekpresentatie buigt buigt hij zich met andere experts over de vraag hoe problematisch dit is.

Detail Summary
Datum 25 november 2019
Tijd 20:00 -21:30
Spui 25
de Hoge Raad

In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee. Niet alleen zijn die zogenoemde reservisten aanwezig, zij nemen ook deel aan het debat, en omdat er gestreefd wordt naar consensus binnen de hele kamer beslissen zij in feite ook mee. Dat alles in dienst van de eenheid en consistentie van rechtspraak. In zijn nieuwste boek stelt Ulli d’Oliveira dat dit een onwettige praktijk die in strijd is met de Wet op de Rechterlijke organisatie, en die strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer oplevert. Zo is het in allerlei opzichten in strijd met het in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde recht op een eerlijk proces, voor een bij wet ingestelde rechter, die onafhankelijk en onpartijdig is. Hoe het komt dat de Hoge Raad zo halsstarrig vasthoudt aan deze rechtstatelijk onacceptabele praktijk? Daarover spreken we in dit programma met verschillende experts.

Over de sprekers

Ulli d’Oliveira is oud-hoogleraar in de rechtsfilosofie, de rechtsvergelijking, het internationaal privaatrecht, het Europese recht, en het migratierecht aan de universiteiten Groningen en Amsterdam en het Europees Universitair Instituut (Florence).

Leonard Besselink is hoogleraar constitutioneel recht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Paul Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Wim Voermans is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Tom Eijsbouts (gespreksleider) is emeritus hoogleraar  Europees constitutioneel recht en zijn geschiedenis, Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam