Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Filosofie-platform Bij Nader Inzien presenteert het neusje van de academische zalm in een tegendraadse reflectie op hedendaags burgerverzet. De vernieuwde BNI-website wordt gepresenteerd met een demonstratie van wat haar originele, dwarse en eigentijdse denkers te bieden hebben aan filosofisch inzicht in de actualiteit.

Detail Summary
Datum 21 november 2019
Tijd 20:00 -21:30
Spui 25
Bij nader inzien

Tijdens deze editie van BNI Live zoomen we in op verschillende vormen van burgerverzet. We hebben allemaal de koppen gezien over het boeren- en klimaatverzet: de provincie versus de Randstad. Volgens de media wordt ons land verdeeld door een diepe kloof tussen de progressieve Randstedeling die al navelstarend en vliegschamend demonstreert tegen klimaatverandering en de boze, snelweg-blokkerende en verongelijkte boer uit de krimpgemeente. Maar zijn deze zaken werkelijk zo eenduidig? Welke ideeën schuilen achter de actualiteiten? Samen met een panel van filosofen bespreken we dit thema voorbij de waan van de dag. Ook nemen we live met u de krantenkoppen door: welke rijkdom aan inzichten heeft de filosofische reflectie ons te bieden?

Over BNI

Bij Nader Inzien staat voor filosofische reflectie van eigentijdse, kritische denkers op actuele en maatschappelijke vraagstukken. Daarbij ligt de focus op het toegankelijk maken van inzichten die in de academie worden vergaard. Tijdens deze feestelijke herlancering laat BNI zien hoe dit in zijn werk gaat door ‘live’ te gaan met hun blog: vier filosofen reflecteren op actuele thema’s en demonstreren wat de filosofie de maatschappij te bieden heeft aan inzichten en diepgang.

Over de sprekers

Marli Huijer is hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig Denker des Vaderlands (2015-2017). Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Zij is auteur van onder andere Discipline (2013), Achterblijven (2016) en Leve de publieksfilosofie! (2017).

Bastiaan Rijpkema is universitair docent, verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere het boek Weerbare democratie: de grenzen van democratische tolerantie, waarop hij in 2015 promoveerde. Daarnaast is hij commentator bij Nieuws en Co (NPO Radio 1), maakt hij deel uit van het Filosofisch elftal van Trouw en is hij juryvoorzitter van de Socratesbeker.

Yolande Jansen is bijzonder hoogleraar van de Socrates-leerstoel aan de Vrije Universiteit voor humanisme in relatie tot seculariteit en religie. Daarnaast is zij als senior onderzoeker en docent sociale en politieke filosofie verbonden aan het Amsterdam Center for Globalisation Studies (ACGS) van de Universiteit van Amsterdam. Jansen is auteur van onder andere Secularism, Assimilation and the Crisis of Multiculturalism: French Modernist Legacies.

Jamie van der Klaauw studeerde filosofie, bestuurskunde en international public management. Momenteel werkt hij als promovendus politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich bezig met politieke representatie, radicale democratie en vroegmoderne politieke theorie.

Lianne Tijhaar (moderatie) is naast hoofdredacteur van de filosofieblog Bij Nader Inzien landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie, filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam en redacteur voor de Internationale School voor Wijsbegeerte. Hiervoor werkte ze als redacteur bij Filosofie Magazine, was ze eindredacteur van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief en jurylid van de Socratesbeker. 

Eveline Groot (moderatie) promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het verlichte en romantische mensbeeld van Germaine de Staël (1766–1817). Buiten de academie zet zij zich in om filosofische theorieën en concepten inzichtelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek: voorheen voor de Maand van de Filosofie, momenteel als moderator en redactielid van Bij Nader inzien.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam