Queer in de kunst

In samenwerking met Faculteit Geesteswetenschappen

10sep2019 17.00 - 18.30

Evenement

In dit programma kijken we naar nieuwe uitingen van sekse en seks in de beeldende kunst, en werpen we een subversieve blik op de bestaande kunstcanon, naar aanleiding van het boek 'QUEER!? Beeldende kunst in Europa 1969-2019'. Met o.a.: Evert van Straaten, Pelumi Adejumo, Toni Pape, Aynouk Tan en Bob van Toor  (moderator). 

Tijdens dit programma onderzoeken we naar aanleiding van het boek QUEER!? Beeldende kunst in Europa 1969-2019 hoe thema’s van seksualiteit, queer en genderfluïditeit door kunstenaars zijn behandeld en verbeeld. Sinds de demonstraties op het Binnenhof in 1969 tegen het beruchte artikel 248 bis en de Stonewallrellen in datzelfde jaar hebben steeds meer kunstenaars queer- en genderthema’s toegepast. Toch is er bij zowel kunstenaars als LHBTQ+ gemeenschappen discussie over wat die thema’s betekenen, hoe zich te definiëren, en de politieke verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden van queer in de kunst, bijvoorbeeld in de emancipatie van onderdrukte LHBTQ+- groepen. In QUEER!? worden zowel bekende als vergeten en genegeerde verhalen verteld, tegen de achtergrond van politieke omwentelingen, veranderende opvattingen over gender, groeiend raciaal en etnisch bewustzijn en meerduidige interpretaties van queer. Kunstwerken – van schilderijen tot nieuwe media, soms ontroerend, dan weer indringend, vaak ook met humor – uit Nederland en alle windstreken van Europa komen in dit programma ter sprake. 

Moderatie: Bob van Toor

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25