Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis

In samenwerking met uitgeverij Vantilt

24sep2019 17.00 - 18.30

Evenement

Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. Met de uitvinding van de bliksemafleider veranderde dit, en werd onweer ook als iets moois en indrukwekkends gepercipieerd. In dit programma kijken we naar de omgang van de mens met het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht. Met: Inger Schaap (moderatie), Eric Jorink, Maarten Doorman en Jan Wim Buisman.

In Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830 van Jan Wim Buisman wordt duidelijk hoe vanaf de 18e eeuw ons gods- en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald, en ook de natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. Dat deden dichters, schilders en musici dan ook volop. Tegen het einde van de achttiende, aan het begin van de negentiende eeuw maakte de Verlichting plaats voor de Romantiek, en werd onweer als fenomeen uitgebreid geësthetiseerd. In dit programma onderzoeken we de cultuurgeschiedenis van onweer met auteur Jan Wim Buisman, Eric Jorink, Maarten Doorman en Inger Schaap (moderator).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25