De zin van het lezen. Lucebert en de lezerssporen

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen

19sep2019 20.00 - 21.30

Evenement

Lucebert was dichter, schilder, fotograaf en… lezer. In de maand waarin hij 95 zou zijn geworden, vieren we in dit programma de presentatie van het boek 'De zin van het lezen', over Lucebert als lezer en de sporen die hij in zijn boeken naliet.

Hoewel Lucebert vooral bekend was als dichter, schilder en fotograaf, was hij ook een fervent lezer. Een imposante boekenverzameling in zijn atelier getuigt daarvan. Onderstrepingen, opmerkingen in de kantlijn, vertalingen, correcties… Lucebert liet tal van neergekrabbelde sporen na in de boeken die hij las. Dat heet in de boekwetenschap ‘marginalia’, ‘glossen’  oftewel ‘lezerssporen’. Zowel in zijn kunst als in zijn poëzie heeft Lucebert citaten van anderen verwerkt, en die zijn terug te vinden in zijn aantekeningen. Ter gelegenheid van zijn 95e geboortedag kijken we in dit programma naar Luceberts lezerssporen. Achtereenvolgens spreken Paul van Capelleveen, Daan Doesborgh, Pablo Kattenberg & Benjamin Schoonenberg en tot slot luisteren we naar Lucebert in de muziek van Mees Dierdorp.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25