De staat van de staat: kan onze democratie de klimaatproblematiek aan?

13jun2019 20.00 - 21.30

Evenement

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke verkiezingen: lang leve de democratie! In de ‘Westerse wereld’ is men trots op haar bestuurlijke systeem. Maar toch laten we de klimaatcrisis gruwelijk uit de hand lopen. Is democratie eigenlijk wel de beste staatsvorm om dit soort grote problemen aan te pakken?

De klimaatproblematiek toont aan dat een democratie ook haar tekortkomingen kent. Door een gebrek aan langetermijnvisie en door alle belanghebbenden mee te laten praten, laat de daadkracht te wensen over. De klimaatcrisis wordt stroperig besproken en eindeloos bediscussieerd, terwijl de zeespiegel stijgt. Hoe kan deze impasse worden doorbroken? Kunnen we leren van landen met een andere staatsvorm? Of zouden we onze democratie kunnen aanpassen om de mondiale opwarming in te perken? Deze avond nemen we verschillende perspectieven op de mogelijke toekomst van onze democratie onder de loep. We onderzoeken of de klimaatproblematiek meer, minder of een andersoortige democratie nodig heeft.

Dit programma wordt georganiseerd door studenten van De Bildung Academie.

Over de sprekers

Raf Geenens is universitair hoofddocent ethiek en rechtsfilosofie aan de KU in Leuven en is directeur van RIPPLE: Research In Political Philosophy Leuven. Zijn primaire onderzoeksinteresses liggen in de continentale politieke en juridische filosofie. Momenteel leidt hij een multidisciplinair team dat onderzoek doet naar soevereiniteit in de Belgische grondwet.

Ruben Jacobs is cultuursocioloog en schrijver. Als freelance journalist was hij werkzaam voor o.a. de Volkskrant, VPRO en NTR. Momenteel is hij docent en onderzoeker op het gebied van cultuursociologie en filosofie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Voor Brainwash schrijft hij regelmatig artikelen over natuur en milieu.  

Tineke Lambooy is professor Corporate Law aan Nyenrode Business Universiteit en is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, corporate governance en corporate social responsibility. Ze is Worldconnector en lid van de werkgroep Toekomstige Generaties. Daarnaast is ze actief betrokken bij Stand Up For Your Rights, een organisatie die pleit voor een recht op een schoon en gezond milieu.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25