Bruce Springsteen en het verval van de Amerikaanse stad

In samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

21mei2019 17.00 - 18.30

Evenement

De liedteksten van Bruce Springsteen bieden een aangrijpend beeld van het verval van de industriële Amerikaanse stad. Economisch geograaf Robert Kloosterman en socioloog Giselinde Kuipers verkennen hoe het werk van Springsteen dit verval illustreert.

Er zijn veel academische studies over de transformatie van Amerikaanse steden, maar muziek is een interessante en weinig onderzochte bron daarvoor. Het werk van Springsteen is inmiddels ook zelf het onderwerp van uitgebreid academisch onderzoek. De verkoop van meer dan 65 miljoen geluidsdragers in de Verenigde Staten en 120 miljoen wereldwijd, maken zijn songs tot interessant onderzoeksmateriaal. Vanavond spreekt en discussieert SPUI25 over de vraag, hoe het ‘Great American Songbook’ steden en stedelijkheid beschrijft, en welke thema’s en veranderingen zichtbaar zijn in de Amerikaanse stadsgeschiedenis, en het werk van Springsteen, ‘misschien wel de meest uitgesproken sociaalgeografische tekstschrijver van de grote schrijvers in de popmuziek’.

Giselinde Kuipers en Robert Kloosterman reflecteren op muziek als bron en als medium voor geschiedschrijving en sociale geografie. Ze illustreren via de teksten van Springsteen hoe in de loop der jaren de aandacht is verschoven van de stad als plaats om uit te gaan, meisjes te ontmoeten en te ontsnappen aan het gewone burgerlijke leven, naar de stad en haar bewoners, als slachtoffers van de de-industrialisering.  Kloosterman concludeert dat in de dertig jaar tussen het uitkomen van ‘My Hometown’ in 1984 en ‘Death To My Hometown’ in 2012 de situatie in veel Amerikaanse steden verder achteruit is gegaan en de opkomst van rechts populisme hier niet los van is te zien: “Met het ingaan van de 21ste eeuw is er geen verbetering opgetreden. Integendeel, de-industrialisering zet door en de crisis van 2008 slaat hard toe. De plekken in New Jersey die veel voor Springsteen en zijn creativiteit betekend hebben, zakken nog verder weg.” Bruce Springsteen maakt dit verval voor veel Amerikanen tastbaar.

Over de sprekers

Robert Kloosterman is hoogleraar Economische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op sociale, economische en culturele veranderingsprocessen binnen stedelijke economieën. Hij is de lead partner van het Horizon 2020 project Creative Industries Cultural Economy Production Network (CICERONE).

Giselinde Kuipers is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze bestudeert onder meer cultuursociologie, globalisering, esthetiek en het lichaam, humor, mediatisering, smaak en de productie van populaire cultuur.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Gepubliceerd door  Spui25